"R.D. - TRANSPORT s.r.o." "v likvidaci"

ČR - Moravskoslezský kraj - Pržno


Sídlo

Pržno č. 147, PSČ 739 11

"R.D. - TRANSPORT s.r.o." "v likvidaci" - detailní informace

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ: 25366688
záznam v živnostenském rejstříku: "R.D. - TRANSPORT s r.o." "v likvidaci"

Zapsáno: 04.02.1997 (spisová značka C 14957 - Krajský soud v Ostravě)

Kapitál společnosti

  • Základní kapitál - 100 000Kč

Firmy v nichž je firma zainteresována

"R.D. - TRANSPORT s.r.o." "v likvidaci"
Sídlo: Pržno č. 147, PSČ 739 11

Společník s vkladem

Firmy na stejné adrese:

Statutární orgán

Rudolf Dvořák, fyzická osoba

Karviná 7, ul. Příční č. I/2313

funkce: jednatel

Jednání za společnost: Jednatel jedná ve věcech společnosti samostatně.

Likvidace

Ing. Jaromír Vaněk, fyzická osoba

Ostrava 1, Zahradní 1

Společníci s vkladem

"R.D. - TRANSPORT s.r.o." "v likvidaci", právnická osoba

Pržno č. 147, PSČ 739 11

vklad: 80 000Kč , splaceno: 40 000Kč
Alena Vavříková, fyzická osoba

Frýdlant nad Ostravicí, ul. Hlavní č. 1377

vklad: 20 000Kč , splaceno: 10 000Kč
stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu Ostrava č.j. 41 Cm 41/2004-11, ze dne 20.10.2004, které nabylo právní moci dne 25.11.2004, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor.

Soudní exekutor Mgr. Jiří Král, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Poděbradova 41 pověřený k provedení exekuce v usnesení o nařízení exekuce, vydaném Okresním soudem v Karviné ze dne 11.3.2003 č.j. 49 Nc 766/2003-5, proti povinnému: Rudolf Dvořák, bytem Příční 2313/1, Karviná-Mizerov, IČO: 11 56 48 90 na návrh oprávněného: Mrůzek SPRINT, s.r.o., se sídlem HD Jindřich Ostrava, Náražní 66, Ostrava, IČO: 62 30 52 63, vydal dne 2.6.2003 pod č.j. EX 122/03-5 příkaz k provedení exekuce postižením jiných majetkových práv (postižením podílu povinného jako společníka): Podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Karviné,č.j. Ro 943/96 ze dne 14.3.1996, který nabyl právní moci dne 6.4.1996 (exekuční titul) a na základě usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 11.3.2003 č.j. 49 Nc 766/2003-5, o nařízení exekuce k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 28.000,- Kč, slovy dvacetosmtisíc korun českých a jejího příslušenství, tj. - úroků z prodlení 18% p.a. ze sumy 28.000,- Kč ode dne 12.5.1995 do zaplacení, - nákladů soudního řízení ve výši 2.340,- Kč, slovy dvatisícetřistačtyřicet korun českých a k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a povinnosti povinného uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce, jejichž výše je stanovena v příkazu k úhradě nákladů exekuce, přikazuje soudní exekutor provést exekuci postižením podílu povinného jako společníka ve společnosti "R.D.-TRANSPORT s.r.o.", se sídlem, Pržno 147, IČ: 25366688 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu C., vložka 14957 (dále jen "společnost").


Poslední aktualizace dat: 06.05.2012. Aktualizovat data