"Bytové družstvo Komenského 629"

ČR - Moravskoslezský kraj - Ostrava


Sídlo

Poruba, Komenského 629, PSČ 708 00

"Bytové družstvo Komenského 629" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25366777

Zapsáno: 06.03.1997 (spisová značka Dr 478 - Krajský soud v Ostravě)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč
  • Základní vklad - 2 000Kč

Předmět podnikání

"Bytové družstvo Komenského 629" podniká v následujících oborech:

  • správa majetku družstva
  • zajišťování bytových potřeb členů družstva
  • zajišťování potřeb spojených s bydlením
  • přidělování družstevních bytů a uzavírání příslušných nájemních smluv
  • pronájem bytových a nebytových prostor a uzavírání smluv o nájmu a pronájmu

Představenstvo

Vladana Vojtalová, fyzická osoba

Ostrava-Poruba, Komenského 629/14, PSČ 708 00

funkce: předseda představenstva
členství od: 26.04.2011
ve funkci od: 02.05.2011
Mgr. Jana Heczková Ph.D., fyzická osoba

Ostrava-Poruba, Komenského 629/14, PSČ 708 00

funkce: místopředseda představenstva
členství od: 26.04.2011
ve funkci od: 02.05.2011
Andrea Kocúrová, fyzická osoba

Ostrava-Poruba, Komenského 629/14, PSČ 708 00

funkce: člen představenstva
členství od: 26.04.2011

Jednání: Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Za představenstvo jedná navenek předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda event. další pověření členové představenstva. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo předepsána písemná forma, je třeba též podpisu alespoň dvou členů představenstva.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 06.05.2012. Aktualizovat data