"Družstvo Pionýrů 828", v likvidaci

ČR - Moravskoslezský kraj - Ostrava


Sídlo

Ostrava-Poruba, Pionýrů 828

"Družstvo Pionýrů 828", v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25367943

Zapsáno: 17.03.1997 (spisová značka Dr 541 - Krajský soud v Ostravě)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč
  • Základní vklad - 3 500Kč

Předmět podnikání

"Družstvo Pionýrů 828", v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • pronajímání bytů a nebytových prostor
  • provoz domu včetně péče o společné vnitřní a vnější prostory
  • údržbu a opravy domu
  • rozvody el. energie, plynu, vody a odvod kanalizačních splašků
  • odvoz domovního odpadu

Představenstvo

Ing. Jiří Němec, fyzická osoba

Ostrava-Poruba, Pionýrů 828/2

funkce: předseda představenstva
členství od: 05.03.2002
ve funkci od: 05.03.2002
Josef Řezníček, fyzická osoba

Ostrava-Poruba, Pionýrů 828

funkce: místopředseda představenstva
členství od: 05.03.2002
ve funkci od: 05.03.2002
Stanislav Hranický, fyzická osoba

Ostrava-Poruba, Pionýrů 828/2

funkce: místopředseda představenstva
členství od: 05.03.2002
ve funkci od: 05.03.2002

Jednání: Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva. K podpisu musí být vždy připojeno razítko družstva.

Likvidace

Ing. Jiří Němec, fyzická osoba

Ostrava-Poruba, Pionýrů 828/2

Jednání likvidátora: Likvidátor jménem družstva činí samostatně všechny úkony směřující k likvidaci družstva.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 28.01.2009
ostatní skutečnosti:

Právní důvod zrušení: Rozhodnutím členské schůze družstva konané dne 4.3.2004 bylo družstvo zrušeno s likvidací ke dni 31.3.2004, tímto dnem družstvo vstoupilo do likvidace.

Vymazává se ke dni právní moci usnesení z obchodního rejstříku "Družstvo Pionýrů 828", v likvidaci se sídlem Ostrava-Poruba, Pionýrů 828, identifikační číslo 253 67 943. Právní důvod výmazu: Společnost se vymazává z obchodního rejstříku po skončení likvidace na návrh likvidátora ze dne 21.10.2008.


Poslední aktualizace dat: 06.05.2012. Aktualizovat data