"První žilinská, družstvo"

ČR - Moravskoslezský kraj - Ostrava


Sídlo

Poruba, Žilinská 1358, PSČ 708 00

"První žilinská, družstvo" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25369512

Zapsáno: 28.03.1997 (spisová značka Dr 445 - Krajský soud v Ostravě)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč
  • Základní vklad - 5 000Kč

Předmět podnikání

"První žilinská, družstvo" podniká v následujících oborech:

  • a) provoz a správa bytového fondu a nebytových objektů a hospodaření se společným majetkem družstva
  • b) provádění, popřípadě zabezpečování údržby, oprav rekonstrukce a modernizace bytových a nebytových objektů pro své členy
  • c) přidělování družstevních bytů a garáží a uzavírání příslušných nájemních smluv
  • d) uzavírání smluv o nájmu a podnájmu nebytových prostor

Představenstvo

Erich Badžgoň, fyzická osoba

Ostrava-Poruba, Žilinská 1357, PSČ 708 00

funkce: předseda představenstva
ve funkci od: 27.05.2009
Lukáš Tisovský, fyzická osoba

Ostrava-Poruba, Žilinská 1358, PSČ 708 00

funkce: místopředseda představenstva
členství od: 28.05.2008
ve funkci od: 27.05.2009
Marta Šotolová, fyzická osoba

Ostrava-Poruba, Žilinská 1356, PSČ 708 00

funkce: člen představenstva
členství od: 27.05.2009

Jednání: Předseda nebo místopředseda představenstva jednají za družstvo navenek samostatně. U právních úkonů, kde je nutná písemná forma, je nutný podpis předsedy nebo místopředsedy představenstva družstva a jednoho člena představenstva.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 06.05.2012. Aktualizovat data