"Bytové družstvo Španielova 941"

ČR - Moravskoslezský kraj - Ostrava


Sídlo

Poruba, Španielova 941, PSČ 708 00

"Bytové družstvo Španielova 941" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25370642

Zapsáno: 14.04.1997 (spisová značka Dr 734 - Krajský soud v Ostravě)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč
  • Základní vklad - 3 350Kč

Předmět podnikání

"Bytové družstvo Španielova 941" podniká v následujících oborech:

  • 1. Předmětem činnosti družstva je pronájem bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s užíváním bytů, nebytových prostor a společných prostor. Dále je předmětem činnosti zabezpečování provozu, oprav, údržby a oprav bytového a nebytového fondu včetně pozemku ve vlastnictví družstva nebo členů družstva (a ve spoluvlastnictví družstva nebo jeho členů).
  • 2. Tím se rozumí zejména: a) přidělování uvolněných družstevních bytů a nebytových prostor a uzavírání nájemních smluv; b) převádění bytových jednotek do vlastnictví členů; c) poskytování základních služeb spojených s užíváním bytů a nebytových společných prostor; d) zabezpečování údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace bytového a nebytového fondu, včetně pozemku; e) zabezpečování hospodaření a správy bytového a nebytového fondu včetně pozemku, resp. domů, zejména po stránce právní, finanční a účetní; f) zabezpečování provozu budov, resp. domů a provádění kontrol jejich technického stavu.

Představenstvo

Tomáš Haupt, fyzická osoba

Ostrava-Poruba, Španielova 941, PSČ 708 00

funkce: předseda družstva
ve funkci od: 19.04.2007
Mgr. Jiří Hrazdílek, fyzická osoba

Ostrava-Poruba, Španielova 941/7, PSČ 708 00

funkce: 1. místopředseda družstva
ve funkci od: 09.02.2011
Erich Cviertna, fyzická osoba

Ostrava-Poruba, Španielova 941, PSČ 708 00

funkce: 2. místopředseda družstva
ve funkci od: 19.04.2007

Jednání: Statutárním orgánem družstva je předseda. Předsedu zastupují dva místopředsedové. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda družstva a další pověřený člen.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 06.05.2012. Aktualizovat data