"Bytové družstvo Poruba 972"

ČR - Moravskoslezský kraj - Ostrava


Sídlo

Poruba, Nálepkova 972, PSČ 708 00

"Bytové družstvo Poruba 972" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25373676

Zapsáno: 29.05.1997 (spisová značka Dr 811 - Krajský soud v Ostravě)

Kapitál společnosti

  • Základní vklad - 3 000Kč
  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč

Předmět podnikání

"Bytové družstvo Poruba 972" podniká v následujících oborech:

  • 1. Předmět činnosti družstva je pronájem bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s užíváním bytů, nebytových prostor a společných prostor. Dále je předmětem činnosti zabezpečování provozu, oprav, údržby a oprav bytového a nebytového fondu včetně pozemku ve vlastnictví družstva nebo členů družstva (a ve spoluvlastnictví družstva a jeho členů).
  • 2. Tím se rozumí zejména: a) přidělování uvolněných družstevních bytů a nebytových prostor a uzavírání nájemních smluv b) převádění bytových jednotek do vlastnictví členů c) poskytování základních služeb spojených s užíváním bytů a nebytových a společných prostor d) zabezpečování údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace bytového a nebytového fondu, včetně pozemku e) zabezpečování hospodaření a správy bytového a nebytového fondu, včetně pozemků, resp. domů, zejména po stránce právní, finanční a účetní f) zabezpečování provozu budov, resp. domů a provádění kontrol jejich technického stavu

Představenstvo

MUDr. Jiřina Mičková, fyzická osoba

Ostrava-Poruba, Nálepkova 972, PSČ 708 00

funkce: 2. místopředseda družstva
ve funkci od: 17.05.2010
Alena Tomaiová, fyzická osoba

Ostrava-Poruba, Nálepkova 972, PSČ 708 00

funkce: I. místopředseda družstva
ve funkci od: 17.05.2010
Zdeňka Kupková, fyzická osoba

Ostrava-Poruba, Nálepkova 972, PSČ 708 00

funkce: předseda družstva
ve funkci od: 17.05.2010

J e d n á n í : Jménem družstva jedná předseda. Předsedu zastupují dva místopředsedové. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda družstva a jeden z místopředsedů pověřený.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 13.06.2013. Aktualizovat data