"Bytové družstvo 650"

ČR - Moravskoslezský kraj - Ostrava


Sídlo

Ostrava-Poruba, Nábřeží SPB č. 650

"Bytové družstvo 650" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25374575

Zapsáno: 29.05.1997 (spisová značka Dr 815 - Krajský soud v Ostravě)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 52 800Kč
  • Základní vklad - 1 600Kč

Předmět podnikání

"Bytové družstvo 650" podniká v následujících oborech:

  • zajišťování provozu, oprav a správy bytového fondu a nebytových objektů patřících do společného majetku družstva včetně zastavěného pozemku a zabezpečování základních služeb spojených s užíváním bytů pro členy družstva a nájemce nebytových objektů

Představenstvo

Ing. Jiří Lička, fyzická osoba

Ostrava-Poruba, Nábřeží SPB 650/70, PSČ 708 00

funkce: předseda představenstva
členství od: 07.05.2011
ve funkci od: 07.05.2011
Vladimír Bajgar, fyzická osoba

Ostrava-Poruba, Nábřeží SPB 650/70, PSČ 708 00

funkce: místopředseda představenstva
členství od: 22.04.2010
ve funkci od: 22.04.2010
Ing. Aleš Vojtěchovský, fyzická osoba

Ostrava-Poruba, Nábřeží SPB 650/70, PSČ 708 00

funkce: člen představenstva
členství od: 22.04.2010

J e d n á n í : Předseda je oprávněn jednat jménem družstva ve věcech. Předsedu zastupuje místopředseda. Právní úkony, po které je předepsána písemná forma, podepisují vždy předseda a místopředseda nebo místopředseda a člen představenstva. K podpisu musí být vždy připojeno razítko družstva.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 07.05.2012. Aktualizovat data