"Bytové družstvo Dům č. 919"

ČR - Moravskoslezský kraj - Ostrava


Sídlo

Poruba, Dětská 919, PSČ 708 00

"Bytové družstvo Dům č. 919" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25374583

Zapsáno: 27.05.1997 (spisová značka Dr 812 - Krajský soud v Ostravě)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč
  • Základní vklad - 4 000Kč

Předmět podnikání

"Bytové družstvo Dům č. 919" podniká v následujících oborech:

  • 1. Předmětem činnosti družstva je pronájem bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s užíváním bytů, nebytových prostor a společných prostor. Dále je předmětem činnosti zabezpečování provozu, oprav, údržby a oprav bytového a nebytového fondu včetně pozemku ve vlastnictví družstva nebo členů družstva (a ve spoluvlastnictví družstva a jeho členů).
  • 2. Tím se rozumí zejména: a) přidělování uvolněných družstevních bytů a nebytových prostor a uzavírání nájemních smluv b) převádění bytových jednotek do vlastnictví členů c) poskytování základních služeb spojených s užíváním bytů a nebytových a společných prostor d) zabezpečování údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace bytového a nebytového fondu včetně pozemku e) zabezpečování hospodaření a správy bytového a nebytového fondu včetně pozemků, resp. domů, zejména po stránce právní, finanční a účetní f) zabezpečování provozu budov, resp. domů a provádění kontrol jejich technického stavu

Představenstvo

Milan Koňařík, fyzická osoba

Ostrava-Poruba, Dětská 919, PSČ 708 00

funkce: předseda družstva
ve funkci od: 28.11.2006
Lubomír Chlebek, fyzická osoba

Ostrava-Poruba, Dětská 919, PSČ 708 00

funkce: 1. místopředseda družstva
členství od: 15.09.2009
ve funkci od: 15.09.2009
Věra Čechovská, fyzická osoba

Ostrava - Poruba, Dětská 919

funkce: druhý místopředseda

J e d n á n í : Statutárním orgánem družstva je předseda. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda družstva a jeden z místopředsedů pověřený.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 07.05.2012. Aktualizovat data