"Bytové družstvo Otty Synka 1839"

ČR - Moravskoslezský kraj - Ostrava


Sídlo

Ostrava-Poruba, Otty Synka 1839

"Bytové družstvo Otty Synka 1839" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25376683

Zapsáno: 09.07.1997 (spisová značka Dr 870 - Krajský soud v Ostravě)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč
  • Základní vklad - 4 750Kč

Předmět podnikání

"Bytové družstvo Otty Synka 1839" podniká v následujících oborech:

  • 1. Předmětem činnosti družstva je pronájem bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s užíváním bytů, nebytových prostor a společných prostor. Dále je předmětem činnosti zabezpečování provozu, oprav, údržby a oprav bytového a nebytového fondu včetně pozemku ve vlastnictví družstva nebo členů družstva (a ve spoluvlastnictví družstva a jeho členů).
  • 2. Tím se rozumí zejména: a) přidělování uvolněných družstevních bytů a nebytových prostor a uzavírání nájemních smluv; b) převádění bytových jednotek do vlastnictví členů; c) poskytování základních služeb spojených s užíváním bytů a nebytových a společných prostor; d) zabezpečování údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace bytového a nebytového fondu včetně pozemku; e) zabezpečení hospodaření a správy bytového a nebytového fondu včetně pozemku; f) zabezpečení provozu budov, respektive domů a provádění kontrol jejich technického stavu.

Představenstvo

Ing. Jan Rychtář, fyzická osoba

Ostrava-Poruba, Oty Synka 1839/7, PSČ 708 00

funkce: předseda družstva
členství od: 08.04.2001
ve funkci od: 25.10.2006
Dušan Hammer, fyzická osoba

Ostrava-Poruba, Oty Synka 1839/7, PSČ 708 00

funkce: místopředseda družstva
členství od: 09.07.2002
ve funkci od: 25.10.2006
Dana Popelková, fyzická osoba

Ostrava-Poruba, Oty Synka 1839/7, PSČ 708 00

funkce: místopředseda družstva
členství od: 09.07.1997
ve funkci od: 25.10.2006

Jednání: Statutárním orgánem družstva je předseda. Předsedu zastupují dva místopředsedové. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda družstva a jeden z místopředsedů.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 07.05.2012. Aktualizovat data