"Družstvo Kosmická 1565"

ČR - Moravskoslezský kraj - Ostrava


Sídlo

Poruba, Kosmická 1565, PSČ 708 00

"Družstvo Kosmická 1565" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25379691

Zapsáno: 19.08.1997 (spisová značka Dr 547 - Krajský soud v Ostravě)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 62 100Kč
  • Základní vklad - 2 700Kč

Předmět podnikání

"Družstvo Kosmická 1565" podniká v následujících oborech:

  • Předmětem činnosti "Družstva Kosmická 1565" je dle čl. 3 odst. 1 Stanov Družstva Kosmická 1565 nájem, provoz a správa bytového fondu a nebytových prostor a hospodaření se společným majetkem družstva, čímž se rozumí zejména:
  • provádění, popřípadě zabezpečování údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace domu jako celku a jeho společných částí,
  • poskytování, popřípadě zabezpečování plnění spojených s bydlením,
  • přidělování družstevních bytů a uzavírání příslušných nájemních smluv,
  • uzavírání smluv o nájmu a podnájmu nebytových prostor,
  • další činnosti a služby schválené členskou schůzí, pokud se týkají bezprostředně jeho činnosti,

Představenstvo

Dagmar Kawuloková, fyzická osoba

Ostrava-Poruba, Kosmická 1565, PSČ 708 00

funkce: 1.místopředseda
Renata Rajnochová, fyzická osoba

Ostrava-Poruba, Kosmická 1565, PSČ 708 00

funkce: předseda družstva
ve funkci od: 28.01.2005
Leoš Pail, fyzická osoba

Ostrava-Poruba, Kosmická 1565, PSČ 708 00

funkce: 2. místopředseda družstva
ve funkci od: 28.01.2005

J e d n á n í : Jménem družstva jedná předseda družstva samostatně. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda a jeden z místopředsedů družstva.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 07.05.2012. Aktualizovat data