"Bytové družstvo Resslova 1057 a 1059"

ČR - Moravskoslezský kraj - Ostrava


Sídlo

Poruba, Resslova 1057, PSČ 708 00

"Bytové družstvo Resslova 1057 a 1059" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25387189

Zapsáno: 08.12.1997 (spisová značka Dr 780 - Krajský soud v Ostravě)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč
  • Základní vklad - 2 400Kč

Předmět podnikání

"Bytové družstvo Resslova 1057 a 1059" podniká v následujících oborech:

  • 1. Předmětem činnosti družstva je pronájem bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s užíváním bytů, nebytových prostor a společných prostor. Dále je předmětem činnosti zabezpečování provozu, oprav, údržby a oprav bytového a nebytového fondu včetně pozemku ve vlastnictví družstva nebo členů družstva (a ve spoluvlastnictví družstva a jeho členů).
  • 2. Tím se rozumí zejména :
  • a) přidělování uvolněných družstevních bytů a nebytových prostor a uzavírání nájemních smluv
  • b) převádění bytových jednotek do vlastnictví členů
  • c) poskytování základních služeb spojených s užíváním bytů a nebytových a společných prostor
  • d) zabezpečování údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace bytového a nebytového fondu včetně pozemku
  • e) zabezpečení hospodaření a správy bytového a nebytového fondu včetně pozemků, respektive domů, zejména po stránce právní, finanční a účetní
  • f) zabezpečení provozu budov, respektive domů a provádění kontrol jejich technického stavu

Představenstvo

Ing. Zdeněk Škandera, fyzická osoba

Ostrava-Poruba, Resslova 1059, PSČ 708 00

funkce: předseda představenstva
členství od: 04.03.2010
ve funkci od: 04.03.2010
Pavel Strnad, fyzická osoba

Ostrava-Poruba, Resslova 1057, PSČ 708 00

funkce: 1. místopředseda představenstva
členství od: 04.03.2010
ve funkci od: 04.03.2010
Ing. Martina Dvořáková, fyzická osoba

Ostrava-Poruba, Resslova 1057, PSČ 708 00

funkce: 2. místopředseda představenstva
členství od: 04.03.2010
ve funkci od: 04.03.2010

J e d n á n í : Předseda je statutární orgán, jemuž přísluší jednat navenek za družstvo. Předsedu zastupují dva místopředsedové družstva, kteří jsou k tomuto ve stanoveném pořadí pověřeni členskou schůzí. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda družstva a jeden z místopředsedů.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 07.05.2012. Aktualizovat data