E Machinery, a.s. "v likvidaci"

ČR - Olomoucký kraj - Kojetín


Sídlo

Kojetín, Náměstí Svobody 268, PSČ 752 18

E Machinery, a.s. "v likvidaci" - detailní informace

Právní forma: Akciová společnost
IČ: 25387634
záznam v živnostenském rejstříku: E Machinery, a.s. "v likvidaci"

Zapsáno: 17.12.1997 (spisová značka B 1793 - Krajský soud v Ostravě)

Akcie:

  • Akcie na jméno, hodnota: 100000, počet: 10 v listinné podobě

Kapitál společnosti

  • Základní kapitál - 1 000 000Kč (splaceno 1 000 000Kč)

Předmět podnikání

E Machinery, a.s. "v likvidaci" podniká v následujících oborech:

  • reklamní činnost
  • zprostředkovatelská činnost
  • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
  • zámečnictví

Firmy v nichž je firma zainteresována

Mechanické dílny Kojetín, spol. s r.o. "v likvidaci"
Sídlo: Kojetín, nám. Svobody 268

Společník s vkladem

Likvidace

JUDr. Viliam Vidovič, fyzická osoba

Olomouc-Neředín, Pod Letištěm 927/32, PSČ 779 00

P.O.BOX 38
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 28.07.2011
ostatní skutečnosti:

Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Akcie jsou převoditelné pouze po předchozím souhlasu valné hromady, a to při souhlasu tříčtvrtinové většiny všech hlasů akcionářů, který může být udělen až po uplynutí lhůty k využití nabídky z předkupního práva.

Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 12.3.2010 č. j.: 15 Cm 228/2007, které nabylo právní moci dne 3.4.2010, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor.

Obchodní společnost E Machinery, a.s. "v likvidaci" se sídlem: Kojetín, Náměstí Svobody 268, PSČ 752 18, IČ: 253 87 634 se vymazává z obchodního rejstříku. Právní důvod výmazu: Společnost se vymazává z obchodního rejstříku na návrh likvidátora, který byl soudu doručen dne 7.7.2011, poté, co usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 3.1.2011 sp. zn. KSOS 33 INS 14163/2010, které nabylo právní moci dne 31.5.2011, byl insolvenční návrh z důvodu nedostatku majetku dlužníka E Machinery, a.s. "v likvidaci" zamítnut.


Poslední aktualizace dat: 07.05.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.