"Bytové družstvo, Hulvácká 3"

ČR - Moravskoslezský kraj - Ostrava


Sídlo

Ostrava-Jih, Hulvácká 3, PSČ 700 30

"Bytové družstvo, Hulvácká 3" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25387898

Zapsáno: 18.12.1997 (spisová značka Dr 1020 - Krajský soud v Ostravě)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 55 000Kč
  • Základní vklad - 5 000Kč

Předmět podnikání

"Bytové družstvo, Hulvácká 3" podniká v následujících oborech:

  • provoz a správa bytového fondu a nebytových objektů
  • hospodaření se společným majetkem družstva
  • provádění, popřípadě zabezpečování údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace bytových a nebytových objektů pro své členy
  • poskytování, popřípadě zabezpečování plnění spojených s bydlením
  • uzavírání smluv o nájmu a podnájmu nebytových prostor

Představenstvo

Olga Schwabová, fyzická osoba

Ostrava-Zábřeh, Hulvácká 3, PSČ 700 30

funkce: předseda
ve funkci od: 10.06.2008
Hana Martinkevičová, fyzická osoba

Ostrava-Zábřeh, Hulvácká 3, PSČ 700 30

funkce: 1. člen
ve funkci od: 16.05.2011

J e d n á n í : Předseda jedná samostatně, právní úkony pro které je předepsaná písemná forma podepisuje předseda družstva a další člen pověřený členskou schůzí.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 07.05.2012. Aktualizovat data