"KOSTKA 1998 v likvidaci"

ČR - Moravskoslezský kraj - Ostrava


Sídlo

Ostrava-Poruba, ulice Otakara Jeremiáše 1998, PSČ 708 00

"KOSTKA 1998 v likvidaci" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25387936

Zapsáno: 18.12.1997 (spisová značka Dr 842 - Krajský soud v Ostravě)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč
  • Základní vklad - 5 000Kč

Předmět podnikání

"KOSTKA 1998 v likvidaci" podniká v následujících oborech:

  • zajištění provozu a správy domu a hospodaření se společným majetkem družstva, čímž se rozumí zejména:
  • a) zajištění provozu a správy domu jako celku, zabezpečení údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace majetku družstva
  • b) zajištění služeb spojených s bydlením
  • c) družstvo opravuje a řeší vztahy mezi družstevem a jeho členy, mezi členy navzájem a mezi členy družstva a nájemci bytových jednotek a nebytových prostor včetně garáží, uzavírá smlouvy o nájmu o pronájmu bytových a nebytových prostor včetně součástí a příslušenství

Představenstvo

Jiří Ličman, fyzická osoba

Ostrava-Poruba, O.Jeremiáše 1998

funkce: přeseda družstva
Nataša Hubáčková, fyzická osoba

Ostrava-Poruba, O.Jeremiáše 1998

funkce: místopředseda družstva
Rudolfa Hauptová, fyzická osoba

Ostrava-Poruba, O.Jeremiáše 1998

funkce: místopředseda družstva

J e d n á n í : Předseda je oprávněn jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Je-li pro právní úkon, který činí předseda, předepsána písemná forma, musí být k podpisu předsedy připojen také podpis jednoho z místopředsedů.

Likvidace

Antonín Kosňovský, fyzická osoba

Ostrava-Poruba, O.Jeremiáše 1998/25

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 13.09.2000
ostatní skutečnosti:

Družstvo "KOSTKA 1998 v likvidaci" se sídlem Ostrava-Poruba, Otakara Jeremiáše 1998, PSČ 708 00, IČ 25 38 79 36 se v y m a z á v á z obchodního rejstříku ke dni 13.9.2000. Právní důvod výmazu: Ukončením likvidace družstva.


Poslední aktualizace dat: 07.05.2012. Aktualizovat data