"BDN Jeremiáše 1989 - družstvo"

ČR - Moravskoslezský kraj - Ostrava


Sídlo

Poruba, Otakara Jeremiáše 1989/7, PSČ 708 00

"BDN Jeremiáše 1989 - družstvo" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25388053

Zapsáno: 22.12.1997 (spisová značka Dr 1024 - Krajský soud v Ostravě)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 55 200Kč
  • Základní vklad - 4 600Kč

Předmět podnikání

"BDN Jeremiáše 1989 - družstvo" podniká v následujících oborech:

  • Provoz a správa bytového fondu a nebytových objektů a hospodaření se společným majetkem družstva, čímž se rozumí zejména: provádění, popřípadě zabezpečování údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace bytových a nebytových objektů pro své členy, poskytování, popřípadě zabezpečování plnění spojených s bydlením, přidělování družstevních bytů (garáží) a uzavírání příslušných nájemních smluv, uzavírání smluv o nájmu, podnájmu nebytových prostor.

Firmy na stejné adrese:

Představenstvo

Adolf Žák, fyzická osoba

Ostrava-Poruba, Otakara Jeremiáše 1989

funkce: předseda družstva
ve funkci od: 28.08.2001
Eva Minasyanová, fyzická osoba

Ostrava-Poruba, Otakara Jeremiáše 1989

funkce: 2. místopředsedkyně družstva
ve funkci od: 28.08.2001
Ladislav Šuchma, fyzická osoba

Ostrava-Poruba, Otakara Jeremiáše 1989

funkce: 1. místopředseda družstva
ve funkci od: 28.08.2001

Jednání: Předseda družstva jedná za družstvo navenek. Je-li však pro právní úkon, který činí statutární orgány, předepsána písemná forma, je třeba podpisu předsedy družstva a člena družstva pověřeného členskou schůzí, nebo alespoň podpisu dvou členů družstva pověřených členskou schůzí. K podpisu musí být vždy připojeno razítko družstva.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 07.05.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.