"Dvorní 764 - družstvo vlasníků bytů"

ČR - Moravskoslezský kraj - Ostrava


Sídlo

Ostrava-Poruba, Dvorní 764, PSČ 708 00

"Dvorní 764 - družstvo vlasníků bytů" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25391712

Zapsáno: 16.02.1998 (spisová značka Dr 994 - Krajský soud v Ostravě)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 600Kč
  • Základní vklad - 4 600Kč

Předmět podnikání

"Dvorní 764 - družstvo vlasníků bytů" podniká v následujících oborech:

  • péče o dům, který je v jeho vlastnictví
  • zajišťování úklidu, údržby, oprav a modernizace bytových a nebytových prostor domu
  • zprostředkování úhrad a úhrada za služby poskytované v souvislosti s bydlením a stanovení vybírání nájemného
  • zajišťování splácení kupní ceny domu a čerpání příspěvků na opravy domu
  • nájem bytových a nebytových prostor
  • řešení sporů mezi nájemníky v domě, které vznikly v souvislosti s užíváním bytů a nebytových prostor, pokud nenáleží jinému

Představenstvo

Ing. Miloš Tížek, fyzická osoba

Ostrava-Poruba, Dvorní 764

funkce: předseda družstva
Marta Sedláčková, fyzická osoba

Ostrava-Poruba, Dvorní 764

funkce: místopředseda družstva

J e d n á n í : Předseda družstva jedná navenek jménem družstva. Je-li pro právní úkon, který činí předseda, předepsána písemná forma, je třeba též spolupodpisu dalšího člena pověřeného členskou schůzí.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 07.05.2012. Aktualizovat data