"Bytové družstvo DUO - Otakara Jeremiáše č. 1991"

ČR - Moravskoslezský kraj - Ostrava


Sídlo

Poruba, Otakara Jeremiáše 1991, PSČ 708 00

"Bytové družstvo DUO - Otakara Jeremiáše č. 1991" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25393871

Zapsáno: 13.03.1998 (spisová značka Dr 1065 - Krajský soud v Ostravě)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 600Kč
  • Základní vklad - 2 300Kč

Předmět podnikání

"Bytové družstvo DUO - Otakara Jeremiáše č. 1991" podniká v následujících oborech:

  • 1. Předmětem činnosti družstva je pronájem bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s užíváním bytů, nebytových a společných prostor. Dále je předmětem činnosti zabezpečování provozu, správy, údržby a oprav bytového a nebytového fondu včetně pozemku ve vlastnictví družstva nebo členů (a ve spoluvlastnictví družstva a jeho členů); účelem této činnosti není dosažení zisku.
  • 2. Tím se rozumí zejména: a) přidělování uvolněných družstevních bytů a nebytových prostor a uzavírání nájemních smluv; b) převádění "jednotek" do vlastnictví členů podle zákona o vlastnictví bytů; c) poskytování základních služeb spojených s užíváním bytů a nebytových společných prostor; d) zabezpečování údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace bytového a nebytového fondu včetně pozemku; e) zabezpečování hospodaření a správy bytového a nebytového fondu včetně pozemku, resp. domu, zejména po stránce právní, finanční a účetní; f) zabezpečování provozu budovy, resp. domu, a provádění kontrol jeho technického stavu.

Představenstvo

Ing. Václav Hruška, fyzická osoba

Ostrava-Poruba, Ot. Jeremiáše 1992

funkce: předseda družstva
Jiří Teslík, fyzická osoba

Ostrava-Poruba, Ot. Jeremiáše 1991

funkce: místopředseda družstva

Jednání: Za družstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí družstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisů předsedy a místopředsedy.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 07.05.2012. Aktualizovat data