"Bytové družstvo Aviatiků 10"

ČR - Moravskoslezský kraj - Ostrava


Sídlo

Ostrava-Jih, Aviatiků 1496/10, PSČ 700 30

"Bytové družstvo Aviatiků 10" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25396382

Zapsáno: 09.04.1998 (spisová značka Dr 1109 - Krajský soud v Ostravě)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč
  • Základní vklad - 3 340Kč

Předmět podnikání

"Bytové družstvo Aviatiků 10" podniká v následujících oborech:

  • 1. Předmětem činnosti družstva je pronájem bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s užíváním bytů, nebytových prostor a společných prostor. Dále je předmětem činnosti zabezpečení provozu, oprav, údržby a oprav bytového a nebytového fondu včetně pozemku ve vlastnictví družstva nebo členů družstva (a ve spoluvlastnictví družstva a jeho členů).
  • 2. Tím se rozumí zejména:
  • a) přidělování uvolněných bytů a nebytových prostor a uzavírání nájemních smluv
  • b) předvádění bytových jednotek do vlastnictví členů
  • c) poskytování základních služeb spojených s užíváním bytů a nebytových a splečných prostor
  • d) zabezpečení údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace bytového a nebytového fondu včetně pozemků
  • e) zabezpečení hospodaření a správy bytového a nebytového fondu, včetně pozemků, resp. domů, zejména po stránce právní, finanční a účetní
  • f) zabezpečení provozu budov, resp. domů a provádění kontrol jejich technického stavu

Představenstvo

Jiří Hurník, fyzická osoba

Ostrava-Hrabůvka, Aviatiků 10

funkce: předseda družstva
Ing. Petr Stoklasa, fyzická osoba

Ostrava-Hrabůvka, Aviatiků 10

funkce: místopředseda družstva
Karel Jurek, fyzická osoba

Ostrava 3, Aviatiků 1496/10, PSČ 730 00

funkce: místopředseda družstva

Jednání: Za družstvo jedná předseda, předsedu zastupují dva místopředsedové. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda družstva a jeden z místopředsedů pověřený dle stanov.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 07.05.2012. Aktualizovat data