"Bytové družstvo Mozartinka v likvidaci"

ČR - Ústecký kraj - Most


Sídlo

Most, ul. W.A. Mozarta bl. 16, PSČ 434 01

"Bytové družstvo Mozartinka v likvidaci" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25400533

Zapsáno: 06.04.1999 (spisová značka Dr 458 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 52 800Kč
  • Základní vklad - 1 600Kč

Předmět činnosti

"Bytové družstvo Mozartinka v likvidaci" podniká v následujících oborech:

  • 1) Předmět činnosti družstva je provoz a správa bytového fondu a nebytových prostor, jejich pronájem a prodej a poskytování základních služeb spojených s užíváním bytů, nebytových a společných prostor. Dále je předmětem činnosti zabezpečování provozu, správy, údržby a oprav bytového a nebytového fondu včetně pozemku ve vlastnictví družstva nebo členů družstva (a ve spoluvlastnictví družstva a jeho členů). 2) Tím se rozumí zejména: a) pronájem a prodej objektu bydlení a nebytových prostor, b) přidělování uvolněných družstevních bytů a nebytových prostor a uzavírání nájemních smluv, c) převádění "jednotek" do vlastnictví členů podle zákona o vlastnictví bytů, d) poskytování základních služeb spojených s užíváním bytů a nebytových a společných prostor, e) zabezpečování údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace bytového a nebytového fondu, včetně pozemků, f) zabezpečování hospodaření a správy bytového a nebytového fondu včetně pozemku, resp. domu, zejména po stránce právní, finanční a účetní, g) zabezpečování provozu budov, resp. domů, a provádění kontrol jejich technického stavu

Představenstvo

Lubomír Traub, fyzická osoba

Most, W. A. Mozarta 2410, PSČ 434 01

funkce: Předseda
členství od: 21.03.2002
ve funkci od: 28.03.2002
Gabriela Horská, fyzická osoba

Most, W. A. Mozarta 2410, PSČ 434 01

funkce: Místopředseda
členství od: 21.03.2002
ve funkci od: 28.03.2002
Jana Mandrholcová, fyzická osoba

Most, W. A. Mozarta 2411/27, PSČ 434 01

funkce: Člen představenstva
členství od: 01.01.2004

Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a další člen představenstva.

Likvidace

Yvona Rosenbaumová, fyzická osoba

Lom u Mostu, Vrchlického 384/56, PSČ 435 11

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 03.10.2007
ostatní skutečnosti:

" Bytové družstvo Mozartinka" bylo usnesením členské schůze ze dne 28.6.2005 zrušeno ke dni 30.9.2005 a tímto dnem vstoupilo do likvidace.

Vymazává se z obchodního rejstříku družstvo "Bytové družstvo Mozartinka v likvidaci", se sídlem Most, ul. W.A. Mozarta bl. 16, PSČ 434 01, IČO 254 00 533. Právní důvod výmazu: ukončení likvidace


Poslední aktualizace dat: 08.05.2012. Aktualizovat data