"EDGAR TANTRA, o.p.s."v likvidaci

ČR - Liberecký kraj - Liberec


Sídlo

Liberec, Fričova 517/3, PSČ 463 12

"EDGAR TANTRA, o.p.s."v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Obecně prospěšná společnost
IČ: 25401661
záznam v živnostenském rejstříku: EDGAR TANTRA, o.p.s.

Zapsáno: 19.04.1999 (spisová značka O 53 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Předmět podnikání

"EDGAR TANTRA, o.p.s."v likvidaci podniká v následujících oborech:

 • harmonizace a preventivní léčba lidského těla alternativní medicínou a masáženi
 • psychologicko-medicínské konzultace
 • výchova žen k tradičním hodnotám mateřství
 • osvěta a vzdělávání věřejnosti v souladu s přírodními zákonitostmi
 • poskytování příspěvků budoucím matkám a matkám s dětmi
 • poskytování příspěvků na publikační a přednáškovou činnost
 • poskytování příspěvků vybraným studentům
 • léčba alternativní medicínou metodou Edgar

Doplňková činnost

"EDGAR TANTRA, o.p.s."v likvidaci podniká v následujících oborech:

 • masérské služby
 • pořádání kursů a seminářů v oblasti zdravého způsobu života a dýchání
 • ubytovací služby
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě zboží vyhr. v příl. 1-3 zák. č. 455/91 Sb. o živn. podnikání)

Správní rada

Lenka Severová, fyzická osoba

Liberec, Fričova 517/3

funkce: Předsedkyně správní rady
JUDr. Evžen Rašovský, fyzická osoba

Brno, Čápkova 43

funkce: Člen správní rady
JUDr. Zuzana Roupcová, fyzická osoba

Brno, Chelčického 13, PSČ 612 00

funkce: Člen správní rady

1. Za správní radu jedná navenek jménem společnosti předseda správní rady nebo společně dva členové správní rady. 2. Podepisování za společnost se děje tak, že nadepsanému, vytištěnému nebo jinak zobrazenému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda správní rady nebo jím zmocněná osoba (zástupce), nebo svůj podpis připojí společně 2 členové správní rady.

Likvidace

JUDr. Zuzana Roupcová, fyzická osoba

Brno, Chelčického 13, PSČ 612 00

Likvidátor jménem společnosti činí samostatně všechny úkony směřující k likvidaci společnosti.

Zakladatelé obecně prospěšné společnosti

Edgar Ta, dat. nar. 5.4.1948, fyzická osoba

Litva, Vilnius, ul. Architektů 178, dlouhodobý pobyt v ČR: Liberec, Fričova 517/3

Lenka Severová, fyzická osoba

Liberec, Fričova 517/3

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 19.01.2007
ostatní skutečnosti:

Rozhodnutím správní rady ze dne 2.4.2004 byla obecně prospěšná společnost zrušena s likvidací ke dni 1.5.2004, tímto dnem společnost vstoupila do likvidace.

Společnost vznikla přeměnou nadace EDGAR TANTRA se sídlem Liberec, Fričova 517/3, IČO 65650859, registrované u Okresního úřadu v Liberci pod č.j. KPOkÚ-Nad-78/97, podle § 35 odst. 3 zákona č. 227/1997 Sb. Na společnost přechází veškerý majetek, práva a závazky nadace.

Vymazává se společnost "EDGAR TANTRA, o.p.s." v likvidaci se sídlem Liberec, Fričova 517/3, PSČ 463 12, IČO 254 01 661 včetně všech zapsaných skutečností. Výmaz byl proveden na návrh likvidátora po provedené likvidaci a se souhlasem správce daně s ukončením činnosti daňového subjektu č.j: 137261/06/192902/1302 ze dne 8.6.2006, který nabyl právní moci dne 15.7.2006.


Poslední aktualizace dat: 08.05.2012. Aktualizovat data