"Bytové družstvo u Cíle" v likvidaci

ČR - Ústecký kraj - Ústí nad Labem


Sídlo

Ústí nad Labem, Pod parkem 2567/36, PSČ 400 11

"Bytové družstvo u Cíle" v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25418769

Zapsáno: 30.06.2000 (spisová značka Dr 531 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč
  • Základní vklad - 900Kč

Předmět činnosti

"Bytové družstvo u Cíle" v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • provoz a správa bytového fondu a nebytových objektů a hospodaření se společným majetkem družstva (ve znění § 4 živnostenského zákona

Firmy na stejné adrese:

Představenstvo

Ing. Zdeněk Linda, fyzická osoba

Ústí nad Labem, Pod Parkem 2566/34

funkce: Předseda představenstva
Ing. Věra Radová, fyzická osoba

Ústí nad Labem, Pod parkem 2566/34

funkce: Místopředseda představenstva
Miloš Kareš, fyzická osoba

Ústí nad Labem, Pod Parkem 2566/34, PSČ 400 11

funkce: Člen představenstva
Eva Rohová, fyzická osoba

Ústí nad Labem, Pod Parkem 2567/36

funkce: Člen představenstva
Ladislav Šťastný, fyzická osoba

Ústí nad Labem, Pod Parkem 2568/38, PSČ 400 11

funkce: Člen představenstva

Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda nebo pověřený člen představenstva. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva, a jeden z těchto podpisů musí učinit předseda nebo místopředseda.

Likvidace

Svatopluk Prokop, fyzická osoba

Ústí nad Labem-Severní Terasa, Pod Parkem 2566/34, PSČ 400 11

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 16.06.2011
ostatní skutečnosti:

Usnesením členské schůze konané dne 16.6.2009 se družstvo zrušuje s likvidací ke dni 1.9.2009.

Družstvo "Bytové družstvo u Cíle" v likvidaci, se sídlem Ústí nad Labem, Pod parkem 2567/36, PSČ 400 11, IČ 254 18 769, se po provedené likvidaci na návrh likvidátora a se souhlasem Finančního úřadu v Ústí nad Labem č.j. 40804/10/214901501067 ze dne 23.2.2010 (právní moc dnem 30.3.2010) v y m a z á v á z obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem oddílu Dr, vložce číslo 531 ke dni právní moci tohoto usnesení, včetně všech zapsaných skutečností. Právní důvod výmazu : ukončení likvidace společnosti


Poslední aktualizace dat: 08.05.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.