"DRUŽSTVO MŠENSKÁ 38, 40"

ČR - Liberecký kraj - Jablonec nad Nisou


Sídlo

Jablonec nad Nisou-Mšeno nad Nisou, Mšenská 38, PSČ 466 04

"DRUŽSTVO MŠENSKÁ 38, 40" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25419099

Zapsáno: 17.07.2000 (spisová značka Dr 514 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 400Kč
  • Základní vklad - 1 800Kč

Předmět podnikání

"DRUŽSTVO MŠENSKÁ 38, 40" podniká v následujících oborech:

  • poskytování, popř. zabezpečování plnění spojených s bydlením,
  • přidělování družstevních bytů (garáží a ateliérů)a uzavírání příslušných nájemních smluv,
  • uzavírání smluv o nájmu a podnájmu nebytových prostor.

Předmět činnosti

"DRUŽSTVO MŠENSKÁ 38, 40" podniká v následujících oborech:

  • provoz a správa bytového fondu a nebytových objektů a hospodaření se společným majetkem družstva, čímž se rozumí zejména: provádění, popř. zabezpečování údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace bytových a nebytových objektů pro své členy,

Představenstvo

Alena Hillová, fyzická osoba

Jablonec nad Nisou-Mšeno nad Nisou, Mšenská 3951/38, PSČ 466 04

funkce: předseda představenstva
členství od: 19.10.2009
ve funkci od: 19.10.2009
Bohuslav Štafl, fyzická osoba

Jablonec nad Nisou-Mšeno nad Nisou, Mšenská 3951/38, PSČ 466 04

funkce: člen představenstva
členství od: 07.10.2010
Eva Šikolová, fyzická osoba

Jablonec nad Nisou-Mšeno nad Nisou, Mšenská 3952/40, PSČ 466 04

funkce: člen představenstva
členství od: 19.10.2009

Předseda jedná za představenstvo navenek, je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo předepsána právní forma je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 08.05.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.