"Bytové družstvo DUHA"v likvidaci

ČR - Liberecký kraj - Liberec


Sídlo

Liberec 6, Haškova 941, PSČ 460 06

"Bytové družstvo DUHA"v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25419137

Zapsáno: 20.07.2000 (spisová značka Dr 530 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč
  • Základní vklad - 1 500Kč

Předmět činnosti

"Bytové družstvo DUHA"v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • pronájem bytů a nebytových prostor včetně služeb souvisejících, správa bytových a nebytových objektů a zajišťování jejich provozu

Firmy na stejné adrese:

Představenstvo

Petr Klesal, fyzická osoba

Liberec 6, Haškova 941/2, PSČ 460 06

funkce: Předseda představenstva
členství od: 20.07.2000
ve funkci od: 20.07.2000
Marian Mikuš, fyzická osoba

Liberec 6, Haškova 941

funkce: Člen představenstva
členství od: 20.07.2000
Ivo Jahn, fyzická osoba

Liberec 6, Haškova 940

funkce: Místopředseda představenstva
členství od: 28.03.2001
ve funkci od: 28.03.2001

Jménem představenstva jedná navenek předseda, popř. místopředseda, popř. též pověřený člen představenstva. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popř. místopředseda) a místopředseda nebo další člen představenstva tzn. připojí podpis dva členové představenstva.

Likvidace

Ing. Jiří Šubr, fyzická osoba

Liberec 6, Na Jezírku 624, PSČ 460 06

Likvidátor jménem družstva činí samostatně všechny úkony směřující k likvidaci družstva.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 02.11.2007
ostatní skutečnosti:

Rozhodnutím členské schůze konané dne 8.2.2005 bylo družstvo zrušeno s likvidací ke dni 1.3.2005 a tímto dnem družstvo vstoupilo do likvidace.

Vymazává se družstvo "Bytové družstvo DUHA" v likvidaci se sídlem Liberec 6, Haškova 941, PSČ 460 06, IČO 254 19 137 včetně všech zapsaných skutečností. Výmaz byl proveden na návrh družstva po provedené likvidaci a se souhlasem správce daně s ukončením činnosti daňového subjektu čj.: 204296/07/192902/1302 ze dne 1.10.2007, který nabyl právní moci dne 10.10.2007.


Poslední aktualizace dat: 08.05.2012. Aktualizovat data