"Bytové družstvo ŠEĎÁK"

ČR - Liberecký kraj - Liberec


Sídlo

Liberec (nečleněné město), Puškinova 99, PSČ 463 12

"Bytové družstvo ŠEĎÁK" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25427237

Zapsáno: 21.03.2001 (spisová značka Dr 556 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 52 000Kč
  • Základní vklad - 2 000Kč

Předmět činnosti

"Bytové družstvo ŠEĎÁK" podniká v následujících oborech:

  • pronájem bytů a nebytových prostor a zajišťování správy a provozu domu

Představenstvo

JUDr. Josef Vondruška, fyzická osoba

Liberec 24, Puškinova 98, PSČ 463 13

funkce: člen představenstva
členství od: 16.07.2009
Marko Mikez, fyzická osoba

Liberec 24, Puškinova 99, PSČ 463 13

funkce: místopředseda družstva
členství od: 16.07.2009
ve funkci od: 16.07.2009
Ing. Bohuslav Vozka, fyzická osoba

Liberec 24, Puškinova 86, PSČ 463 13

funkce: předseda družstva
členství od: 16.07.2009
ve funkci od: 16.07.2009
Jana Honová, fyzická osoba

Liberec 24, Puškinova 99, PSČ 463 13

funkce: člen představenstva
členství od: 16.07.2009
Jaroslav Pištěk, fyzická osoba

Liberec 24, Puškinova 98, PSČ 463 13

funkce: člen představenstva
členství od: 16.07.2009

Představenstva je oprávněno jednat za družstvo ve všech věcech. Jménem představenstva podepisuje a jedná navenek předseda družstva a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda družstva nebo jiný člen představenstva. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda družstva a místopředseda družstva nebo jiný člen představenstva a v době předsedovy nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda a jiný člen představenstva.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 18.07.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.