"Bytové družstvo Bedřich"

ČR - Ústecký kraj - Osek


Sídlo

Osek, Smetanova 584, PSČ 417 05

"Bytové družstvo Bedřich" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25475096

Zapsáno: 13.09.2003 (spisová značka Dr 630 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 55 000Kč
  • Základní vklad - 5 000Kč

Předmět činnosti

"Bytové družstvo Bedřich" podniká v následujících oborech:

  • provádění, popřípadě zabezpečování údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace bytových a nebytových prostor pro své členy
  • poskytování, popř. zabezpečování plnění spojených s bydlením
  • přidělování družstevních bytů a uzavírání příslušných nájemních smluv

Představenstvo

Jan Strnad, fyzická osoba

Osek, Smetanova 584, PSČ 417 05

funkce: předseda družstva
členství od: 13.09.2003
ve funkci od: 13.09.2003
Ladislav Kyndl, fyzická osoba

Teplice, Jankovcova 1343/23, PSČ 415 00

funkce: pověřený člen
ve funkci od: 05.02.2004

Předseda jedná za družstvo navenek. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda družstva a další člen pověřený dle stanov.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 10.05.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.