"Bytové družstvo Barvy 13 a 15", družstvo

ČR - Jihomoravský kraj - Brno


Sídlo

Brno, Barvy 15, PSČ 638 00

"Bytové družstvo Barvy 13 a 15", družstvo - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25508253

Zapsáno: 24.11.1997 (spisová značka Dr 2939 - Krajský soud v Brně)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 160Kč
  • Základní vklad - 2 280Kč

Předmět podnikání

"Bytové družstvo Barvy 13 a 15", družstvo podniká v následujících oborech:

  • pronájem bytových a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem.

Představenstvo

Maria Konířová, fyzická osoba

Brno, Barvy 15, PSČ 638 00

funkce: předseda
Ludmila Kronowetterová, fyzická osoba

Brno, Barvy 13, PSČ 638 00

funkce: místopředseda
Bořivoj Strejček, fyzická osoba

Brno, Barvy 15, PSČ 638 00

funkce: člen

Způsob jednání za družstvo: Za družstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon , který činí představenstvo, předepsána písemná forma, podepisují tento úkon předseda nebo místopředseda a další člen. Při podepisování jménem družstva připojí k obchodnímu jménu družstva označení své funkce a podpis.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 04.07.2006
ostatní skutečnosti:

Družstvo založeno na ustavující členské schůzi 30.9.1997.

Právní poměry družstva upravují stanovy, schválené 30.9.1997.


Poslední aktualizace dat: 11.05.2012. Aktualizovat data