"Družstvo pro správu společných částí privatizovaného domu Švabinského 1136, 1137, 1138 - Družstvo"

ČR - Jihomoravský kraj - Kyjov


Sídlo

Kyjov, Sídliště M. Švabinského 1137, PSČ 697 01

"Družstvo pro správu společných částí privatizovaného domu Švabinského 1136, 1137, 1138 - Družstvo" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25523830

Zapsáno: 02.04.1998 (spisová značka Dr 3028 - Krajský soud v Brně)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč
  • Základní vklad - 2 100Kč

Předmět podnikání

"Družstvo pro správu společných částí privatizovaného domu Švabinského 1136, 1137, 1138 - Družstvo" podniká v následujících oborech:

  • správa společných částí privatizovaného domu Švabinského 1136,1137,1138 v Kyjově

Představenstvo

Naděžda Hajná, fyzická osoba

Kyjov, Švabinského 1137, PSČ 697 01

funkce: předseda
ve funkci od: 17.06.2004
Alexej Drhlík, fyzická osoba

Kyjov, Švabinského 1138, PSČ 697 01

funkce: místopředseda
ve funkci od: 17.06.2004
Zdenka Balusová, fyzická osoba

Kyjov, Švabinského 1137, PSČ 697 01

funkce: člen představenstva
ve funkci od: 17.06.2004

Způsob zastupování: Jménem představenstva jedná předseda družstva. Právní úkony pro které je předepsána písemná forma podepisuje za družstvo předseda , v jeho nepřítomnosti nebo nemoci místopředseda a další člen představenstva.

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na ustavující členské schůzi družstva konané dne 16.12.1997


Poslední aktualizace dat: 12.05.2012. Aktualizovat data