"Bytové družstvo BYDRUKO,"družstvo

ČR - Olomoucký kraj - Prostějov


Sídlo

Prostějov, Kostelecká 11, PSČ 796 01

"Bytové družstvo BYDRUKO,"družstvo - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25525255

Zapsáno: 14.04.1998 (spisová značka Dr 3025 - Krajský soud v Brně)

Kapitál společnosti

  • Základní vklad - 1 300Kč
  • Základní kapitál - 50 000Kč

Předmět podnikání

"Bytové družstvo BYDRUKO,"družstvo podniká v následujících oborech:

  • Pronájem bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných, než základních služeb, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Představenstvo

Šárka Kalužová, fyzická osoba

Prostějov, Kostelecká 378/11, PSČ 796 01

funkce: místopředseda představenstva
členství od: 09.05.2012
ve funkci od: 09.05.2012
Hana Kurtulíková, fyzická osoba

Prostějov, Kostelecká 376/15, PSČ 796 01

funkce: předseda představenstva
členství od: 09.05.2012
ve funkci od: 09.05.2012
Martina Moravcová, fyzická osoba

Prostějov, Kostelecká 377/13, PSČ 796 01

funkce: člen představenstva
členství od: 09.05.2012

Způsob jednání za družstvo: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda /popřípadě místopředseda/ a další člen představenstva.

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Družstvo bylo založeno na ustavující schůzi 10.3.1998.

Právní poměry družstva upravují stanovy schválené 30.1.2002 ve smyslu novely obch.z. platné od 1.1.2001.


Poslední aktualizace dat: 04.06.2013. Aktualizovat data