"Obecně prospěšná společnost římskokatolický kostel v obci Louka"

ČR - Jihomoravský kraj - Louka


Sídlo

Louka 67, PSČ 696 76

"Obecně prospěšná společnost římskokatolický kostel v obci Louka" - detailní informace

Právní forma: Obecně prospěšná společnost
IČ: 25547097

Zapsáno: 09.12.1998 (spisová značka O 70 - Krajský soud v Brně)

Předmět podnikání

"Obecně prospěšná společnost římskokatolický kostel v obci Louka" podniká v následujících oborech:

  • postavení římskokatolického kostela v obci Louka. K dosažení tohoto cíle bude společnost zejména soustřeďovat finanční prostředky na tuto stavbu a podle zpracovaných projektů organizovat výstavbu římskokatolického kostela

Správní rada

Josef Lancůch, fyzická osoba

Louka 67

funkce: předseda
Vladimír Hálíček, fyzická osoba

Louka 97

funkce: místopředseda
Antonín Maňák, fyzická osoba

Louka 177

funkce: místopředseda
Ing. Radim Buzík, fyzická osoba

Louka 141

funkce: člen
Petr Minařík, fyzická osoba

Louka 328

funkce: člen
Marie Škopíková, fyzická osoba

Louka 151

funkce: člen
mgr. Michal Škopík, fyzická osoba

Louka 61

funkce: člen
Josef Šmehlík, fyzická osoba

Louka 253

funkce: člen

Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje v právních vztazích její předseda a dva místopředsedové. Každý z nich je oprávněn jednat za o.p.s. samostatně. Podepisování se děje tak, že k názvu o.p.s. připojí svůj podpis její předseda nebo jeden z místopředsedů.

Dozorčí rada

PhDr. Jan Sečkař, fyzická osoba

Praha 4, Mariánská 403

funkce: předseda
Jarmila Škopíková, fyzická osoba

Louka 139

funkce: člen
Anežka Zálešáková, fyzická osoba

Louka 338

funkce: člen
Anna Černohorská, fyzická osoba

Louka 220

funkce: člen
Jan Škopík, fyzická osoba

Louka 237

funkce: člen

Zakladatelé obecně prospěšné společnosti

František Galečka, fyzická osoba

Louka 339

Marie Vašicová, fyzická osoba

Louka 94

Antonie Maňáková, fyzická osoba

Louka 34

Hana Maňáková, fyzická osoba

Louka 27

Zdeněk Maňák, fyzická osoba

Louka 27

Jindřich Sečkař, fyzická osoba

Louka 262

Michal Černohorský, fyzická osoba

Louka 220

Marie Náhlíková, fyzická osoba

Louka 255

Anna Podlucká, fyzická osoba

Louka 319

Anna Vašicová, fyzická osoba

Louka 275

Anna Holbová, fyzická osoba

Louka 62

Ludmila Sečkařová, fyzická osoba

Louka 329

Jarmila Škopíková, fyzická osoba

Louka 61

Miroslav Hrbáček, fyzická osoba

Louka 269

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Obecně prospěšná společnost byla zapsána do rejstříku v souladu s ust. § 35/3 z.č. 227/97 Sb., přechází na ni práva, povinnosti a závazky nadace "Římskokatolický kostel v obci Louka"zaregistrované 26.11.1997 pod č.j. Reg. 2/1997 Okresním úřadem Hodonín, regerát vnitřních věcí.


Poslední aktualizace dat: 13.05.2012. Aktualizovat data