Družstvo zemědělského poradenství, družstvo, v likvidaci

ČR - Jihomoravský kraj - Letovice


Sídlo

Letovice, Pražská 76, PSČ 679 61

Družstvo zemědělského poradenství, družstvo, v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25558561
záznam v živnostenském rejstříku: Družstvo zemědělského poradenství, družstvo, v likvidaci

Zapsáno: 23.03.1999 (spisová značka Dr 3106 - Krajský soud v Brně)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč
  • Základní vklad - 12 500Kč

Předmět podnikání

Družstvo zemědělského poradenství, družstvo, v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • činnost organizačních a ekonomických poradců

Představenstvo

ing. Stanislav Šaršon, fyzická osoba

Míchov 56

funkce: předseda představenstva
Ing. Ladislav Menšík, fyzická osoba

Boskovice, Lidická 34

funkce: místopředseda představenstva
Ing. PAVLA HRAZDIROVÁ, fyzická osoba

Velké Opatovice, nám. Míru 672, PSČ 679 63

funkce: člen představenstva
Josef Kovář, fyzická osoba

Rozsíčka 63, PSČ 679 74

funkce: člen představenstva

Způsob jednání za družstvo: jménem družstva jednají navenek a podepisují se předseda představenstva a l člen představenstva nebo místopředseda představenstva l člen představenstva.

Likvidace

Ing. Miloslav Hrdlička, fyzická osoba

Kunštát, Za Lidokovem 363, PSČ 679 72

Za družstvo jedná likvidátor.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 30.03.2010
ostatní skutečnosti:

Družstvo bylo založeno na ustavující členské schůzi 1.3.1999, osvědčené notářským zápisem notářem v Boskovicích JUDr. Vladimírem Mackem pod č.j. NZ 17/99

právní poměry upravují stanovy schválené 22.11.2001. /upravené dle novely obch.z./.

Družstvo bylo zrušeno rozhodnutím náhradní členské schůze družstva ze dne 24.6.2008 a tímto dnem vstoupilo do likvidace.

Z obchodního rejstříku se vymazává: obchodní společnost Družstvo zemědělského poradenství, družstvo, v likvidaci se sídlem Letovice, Pražská 76, , PSČ 679 61, IČ 255 58 561 se všemi zápisy. Společnost se vymazává se všemi zápisy a právním důvodem výmazu je ukončení likvidace


Poslední aktualizace dat: 13.05.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.