SYNOT OSTRAVA a.s.

ČR - Moravskoslezský kraj - Ostrava


Sídlo

Ostrava-Zábřeh, Pavlovova 1169, PSČ 700 30

SYNOT OSTRAVA a.s. - detailní informace

Právní forma: Akciová společnost
IČ: 25590472
záznam v živnostenském rejstříku: SYNOT OSTRAVA a.s.

Zapsáno: 14.02.2000 (spisová značka B 2343 - Krajský soud v Ostravě)

Akcie:

 • Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1000000, počet: 13
  v listinné podobě
 • Akcie na majitele, hodnota: 100000, počet: 30
 • Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100000, počet: 5
  v listinné podobě

Kapitál společnosti

 • Základní kapitál - 16 500 000Kč (splaceno 16 500 000Kč)

Předmět podnikání

SYNOT OSTRAVA a.s. podniká v následujících oborech:

 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 • výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
 • hostinská činnost
 • provozování výherních hracích přístrojů

Firmy v nichž je firma zainteresována

SYNOT OPAVA,a.s.
Sídlo: Ostrava-Zábřeh, Pavlovova 1169, PSČ 700 30

Akcionář

Akcionáři

SYNOT Holding, s.r.o., právnická osoba

Praha 1, Revoluční 1200/16, PSČ 11000

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78967

Dozorčí rada

MIROSLAV VALENTA, fyzická osoba

Bratislava-Nové Město, Vajnorská 10096/3, PSČ 831 03, Slovenská republika

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 28.06.2010
Miroslav Valenta, fyzická osoba

Uherské Hradiště-Mařatice, Vinohradská 274, PSČ 686 05

funkce: předseda
členství od: 14.05.2009
ve funkci od: 14.05.2009
RUDOLF GREGOR, fyzická osoba

Uherské Hradiště-Mařatice, Na Vyhlídce 1483, PSČ 686 05

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 16.04.2007

Statutární orgán - představenstvo

Ing. Kvetoslava Klčovská, fyzická osoba

Uherské Hradiště, Jaroslava Staňka 860, PSČ 686 01

funkce: člen představenstva
členství od: 23.07.2010
Miroslav Kurlej, fyzická osoba

Ostrava-Zábřeh, Svornosti 29/2267, PSČ 700 30

funkce: předseda představenstva
členství od: 09.03.2007
ve funkci od: 09.03.2007
Petr Churý, fyzická osoba

Zlechov 21, PSČ 687 10

funkce: místopředseda představenstva
členství od: 16.04.2007
ve funkci od: 16.04.2007

J e d n á n í : Za společnost jedná předseda představenstva spolu s jedním dalším členem představenstva společně nebo místopředseda představenstva spolu s jedním dalším členem představenstva společně.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 01.11.2011
ostatní skutečnosti:

Valná hromada konaná dne 16.8.2004 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti tímto usnesením:

Základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 13,500.000,- Kč, slovy: třináctmilionůpětsettisíc korun českých, na částku 16,500.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.

Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, a to: - 13 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč v listinné podobě, - 5 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč v listinné podobě,

Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty určitému zájemci: obchodní společnosti SYNOT Holding, s.r.o., sídlem Praha 8, Sokolovská 541, IČO 25325809.

Všechny akcie lze upsat v sídle společnosti v Ostravě, Hrabůvce, ul. Alberta Kučery 1274 ve lhůtě 15-ti dnů počítané ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií zájemci SYNOT Holding s.r.o. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude zájemci SYNOT Holding, s.r.o. oznámen písemně zásilkou doručenou do jeho vlastních rukou na adresu jeho sídla uvedenou v obchodním rejstříku.

Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí: - 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, - 100.000,- Kč, slovy: stotisíc korun českých, na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč.

Celý emisní kurs nově upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 30-ti dnů ode dne úpisu akcií na účet č. 17365663/0300.

Započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští.

Dne 24.08.2011 schválil jediný akcionář společnosti projekt fúze, kterým je zanikající společnost SYNOT OSTRAVA a.s. sloučena s nástupnickou společností SYNOT SERVICE, a.s.


Poslední aktualizace dat: 30.08.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.