"Bytové družstvo U Sluncové 612" v likvidaci

ČR - Hlavní město Praha - Praha 8


Sídlo

Praha 8 - Karlín, U Sluncové 612/21

"Bytové družstvo U Sluncové 612" v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25614231

Zapsáno: 07.10.1997 (spisová značka Dr 3684 - Městský soud v Praze)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 400Kč
  • Základní vklad - 1 120Kč

Předmět podnikání

"Bytové družstvo U Sluncové 612" v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • pronájem nemovitosti, bytových a nebytových prostor, pokud vedle pronájmu pronajimatelem nejsou poskytovány i jiné než základní služby, zajišťujcící řádný provoz nemovitosti, bytových a nebytových prostor

Představenstvo

Ing. Josef Švec, fyzická osoba

Praha 8, U Sluncové 612/21

funkce: člen
Ing. Karel Hornof, fyzická osoba

Praha 8, U Sluncové 612/21

funkce: místopředseda
Jindřich Koníř, fyzická osoba

Praha 8-Karlín, U Sluncové 612/21, PSČ 186 00

funkce: předseda

Jménem představenstva jedná navenek předseda, případně místopředseda, popřípadě další členové představenstva v tom pořadí, v jakém jsou uvedeni v zápisu do obchodního rejstříku. V právních úkonech představenstva, pro které je předepsána písemná forma, se vždy vyžadují dva podpisy, a to předsedy a jednoho z dalších členů představenstva nebo místopředsedy a jednoho z dalších členů představenstva.

Likvidace

Jindřich Koníř, fyzická osoba

Praha 8-Karlín, U Sluncové 612/21, PSČ 186 00

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 09.06.2010
ostatní skutečnosti:

Rozhodnutím členské schůze družstva konané dne 27.4.2009 bylo družstvo zrušeno s likvidací ke dni 1.5.2009, tímto dnem družstvo vstoupilo do likvidace.

Vymazává se společnost "Bytové družstvo U Sluncové 612" v likvidaci se sídlem Praha 8 - Karlín, U Sluncové 612/21, identifikační číslo 256 14 231 z obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu je ukončení likvidace.


Poslední aktualizace dat: 04.09.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.