"Bytové družstvo vlastníků domů Železnobrodská 595, 596, Praha 9 - Kbely"

ČR - Hlavní město Praha - Praha 19


Sídlo

Praha 19, Železnobrodská 596, PSČ 197 00

"Bytové družstvo vlastníků domů Železnobrodská 595, 596, Praha 9 - Kbely" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25632299

Zapsáno: 15.12.1997 (spisová značka Dr 3808 - Městský soud v Praze)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 040Kč
  • Základní vklad - 4 170Kč

Předmět podnikání

"Bytové družstvo vlastníků domů Železnobrodská 595, 596, Praha 9 - Kbely" podniká v následujících oborech:

  • družstvo poskytuje pouze základní služby zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor, a to zejména : - zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domů a pozemku ve vlastnictví družstva - hospodaření s uvolněnými byty a nebytovými prostorami

Představenstvo

Petr Samec, fyzická osoba

Praha 9 - Kbely, Železnobrodská 596/6

funkce: předseda
Jaromír Knopp, fyzická osoba

Praha 9 - Kbely, Železnobrodská 595/8

funkce: místopředseda
Michal Gyümölcs, fyzická osoba

Praha 9 - Kbely, Železnobrodská 595/5

funkce: člen

Statutárním orgánem družstva je představenstvo /předseda, místopředseda a člen představenstva/. Předseda a místopředseda jsou oprávněni jednat jménem družstva samostatně. Podepisování za družstvo se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu družstva připojí svůj podpis předseda a místopředseda společně.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 16.05.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.