"Bytové družstvo 10. bloku"

ČR - Hlavní město Praha - Praha 14


Sídlo

Praha 14, Zelenečská 67-69/513-515

"Bytové družstvo 10. bloku" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25658174

Zapsáno: 07.04.1998 (spisová značka Dr 3960 - Městský soud v Praze)

Kapitál společnosti

  • Základní vklad - 2 000Kč
  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč

Předmět podnikání

"Bytové družstvo 10. bloku" podniká v následujících oborech:

  • pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, pokud vedle pronájmu pronajimatelem nejsou poskytovány i jiné než základní služby, zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytových a nebytových prostor

Představenstvo

Mgr. Olga Fialová, fyzická osoba

Praha 9, Zelenečská 514/67, PSČ 198 00

funkce: člen
ve funkci od: 20.02.2003
Zdeněk Kotten, fyzická osoba

Praha 9, Hloubětín, Zelenečská 515/69

funkce: místopředseda
Mgr. Maja Bihelerová, fyzická osoba

Praha 9,Hloubětín, Zelenečská 514/67

funkce: předseda

Za představenstvo jedná navenek jeho předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda. Podepisování za družstvo se děje tak, že k vytištěnému anebo k napsanému obchodnímu jménu družstva připojí svůj podpis dva členové představenstva a to předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda a jeden člen.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 06.11.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.