"Bytové družstvo Brandlova l382"

ČR - Hlavní město Praha - Praha 11


Sídlo

Praha 11, Brandlova 2236/4, PSČ 149 00

"Bytové družstvo Brandlova l382" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25682423
záznam v živnostenském rejstříku: Bytové družstvo Brandlova 1382, družstvo

Zapsáno: 21.07.1998 (spisová značka Dr 4183 - Městský soud v Praze)

Kapitál společnosti

  • Základní vklad - 1 500Kč

    na člena v případě, že na jednu bytovou jednotku připadají dva členové družstva - manželé /BSM/

  • Zapisovaný kapitál - 138 000Kč
  • Základní vklad - 3 000Kč

    na člena v případě, že na jednu bytovou jednotku připadá jeden člen družstva


Předmět podnikání

"Bytové družstvo Brandlova l382" podniká v následujících oborech:

  • zabezpečení správy, údržby a a oprav bytového a nebytového fondu
  • pronájem bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb s tímto pronájmem spojených - ust. § 4 zák.č. 455/9l Sb.

Představenstvo

Dana Marvalová, fyzická osoba

Praha 4, Brandlova 1382, PSČ 149 00

funkce: Člen
členství od: 08.09.2004
Marie Fialová, fyzická osoba

Praha 4, Brandlova 1382, PSČ 149 00

funkce: Předseda
členství od: 08.09.2004
ve funkci od: 08.09.2004
Květa Konečná, fyzická osoba

Praha 4, Brandlova 1382, PSČ 149 00

funkce: Člen
členství od: 08.09.2004

Družstvo navenek zastupuje představenstvo družstva a je jeho statutárním orgánem. Právo podpisu za družstvo mají všichni členové představenstva. Pro platnost podepsaného dokumentu je třeba podpisu nejméně d v o u členů představenstva.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 11.05.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.