"Šmeralova 208/16, družstvo"

ČR - Hlavní město Praha - Praha 7


Sídlo

Praha 7, Šmeralova 208/16, PSČ 170 00

"Šmeralova 208/16, družstvo" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25686194

Zapsáno: 06.08.1998 (spisová značka Dr 4221 - Městský soud v Praze)

Kapitál společnosti

  • Základní vklad - 7 150Kč
  • Základní kapitál - 50 050Kč

Předmět podnikání

"Šmeralova 208/16, družstvo" podniká v následujících oborech:

  • pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, pokud vedle pronájmu pronajimatelem nejsou poskytovány i jiné než základní služby, zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytových a nebytových prostor

Představenstvo

PETR FOLTERA, fyzická osoba

Praha 7-Bubeneč, Šmeralova 208/16, PSČ 170 00

funkce: místopředseda
ve funkci od: 09.04.2002
ZDENĚK GOTTFRIED, fyzická osoba

Praha 7-Bubeneč, Šmeralova 208/16, PSČ 170 00

funkce: místopředseda představenstva
členství od: 02.06.2004
ve funkci od: 04.12.2006
Vikotr Kubík, fyzická osoba

Praha 7, Šmeralova 208/16

funkce: předseda
ve funkci od: 09.04.2002

Předseda družstva a v jeho nepřítomnosti místopředsedové zastupují družstvo vůči jiným právní subjektům, mají podpisové právo ve věcech souvisejících s hospodářskou a finanční činností družstva. Je-li pro právní úkon, který činí předseda nebo místopředsedové, předepsána písemná forma, je třeba podpisu dvou statutrních zástupců.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 11.05.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.