"Bytové družstvo Akátová 1175" v likvidaci

ČR - Hlavní město Praha - Praha 8


Sídlo

Praha 8, Akátová 1175/3, PSČ 182 00

"Bytové družstvo Akátová 1175" v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25713973

Zapsáno: 27.11.1998 (spisová značka Dr 4364 - Městský soud v Praze)

Kapitál společnosti

  • Základní vklad - 2 500Kč
  • Základní kapitál - 50 000Kč

Předmět podnikání

"Bytové družstvo Akátová 1175" v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • pronájem bytů a nebytových prostor,nacházejících se v domě v Praze 8,Kobylisy,Akátová 1175/3,a to bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem.Provoz a správa bytového fondu a nebytových prostor a hospodaření se společným majetkem družstva.

Představenstvo

František Troler, fyzická osoba

Praha 8, Akátová 1175/3, PSČ 182 00

funkce: místopředseda představenstva
členství od: 08.11.2011
ve funkci od: 08.11.2011
Zuzana Beroušková, fyzická osoba

Praha 8, Akátová 1175/3, PSČ 182 00

funkce: člen představenstva
členství od: 08.11.2011
Eva Součková, fyzická osoba

Praha 8-Kobylisy, Akátová 1175/3, PSČ 182 00

funkce: místopředseda představenstva
členství od: 08.11.2011
ve funkci od: 08.11.2011
Tomáš Hamrák, fyzická osoba

Smečno, Havlíčkova 176, PSČ 273 05

funkce: předseda představenstva
členství od: 08.11.2011
ve funkci od: 08.11.2011
Miloslava Šůsová, fyzická osoba

Praha 8, Akátová 1175/3, PSČ 182 00

funkce: člen představenstva
členství od: 08.11.2011

Družstvo vůči třetím osobám a orgánům zastupuje a podepisuje společně předseda a jeden z místopředsedů,nebo společně oba místopředsedové,a to tak,že k napsanému,nebo natištěnému názvu družstva,nebo otisku razítka družstva připojí svoje vlastnoruční podpisy s uvedením funkce /např.předseda,místopředseda/

Likvidace

EDUARD BENEŠ, fyzická osoba

Praha 9-Libeň, Na rozcestí 1434/6, PSČ 190 00

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 25.08.2014
ostatní skutečnosti:

Vymazává se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností. Právním důvodem výmazu družstva je ukončení likvidace.

Rozhodnutím členské schůze ze dne 11.12.2013 bylo rozhodnuto o zrušení družstva s likvidací a jmenován likvidátor, a to ke dni 1.1.2014.


Poslední aktualizace dat: 04.09.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.