"Bytové družstvo Na Rokytce 4"

ČR - Hlavní město Praha - Praha 8


Sídlo

Praha 8, Na Rokytce 1341/4, PSČ 180 00

"Bytové družstvo Na Rokytce 4" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25724380

Zapsáno: 04.01.1999 (spisová značka Dr 4416 - Městský soud v Praze)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč
  • Základní vklad - 5 000Kč

Předmět podnikání

"Bytové družstvo Na Rokytce 4" podniká v následujících oborech:

  • družstvo v souladu s ust. § 4 zák.č. 455/9l Sb. l. zabezpečuje správu a provoz domu 2. zabezpečuje pronájem bytů a nebytových prostor 3. zanezpečuje opravy a údržbu společných částí domu a nebytových prostor 4. zabezpečuje služby spojené s bydlením a užíváním společných částí domu 5. zabezpečuje ochranu zájmů členů družstva a ostatních nájemníků domu, spravovaného družstvem 6. zabezpečuje koordinaci a slaďování údržby a péče o jednotky jejich vlastníky tak, aby stav a vzhled domu byl zásadně jednotný

Představenstvo

Pavla Sergiová, fyzická osoba

Praha 8, Libeň, Na Rokytce 1341/4

funkce: člen
František Karas, fyzická osoba

Praha 8-Libeň, Na Rokytce 1341/4

funkce: předseda
ve funkci od: 23.06.2004

Za družstvo jedná předseda nebo člen družstva pověřený členskou schůzí jako statutární orgán. Podepisování za družstvo se děje tak, že k názvu družstva připojí svůj podpis předseda družstva. Je-li pro právní úkony, který činí předseda, předepsána písemná forma, je třeba též spolupodpisu dalšího člena pověřeného členskou schůzí.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 04.09.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.