" Nadace Železná Opona"

ČR - Hlavní město Praha - Praha 1


Sídlo

Praha 1, Václavské náměstí 808/66, PSČ 110 00

" Nadace Železná Opona" - detailní informace

Právní forma: Nadace
IČ: 25765523

Zapsáno: 20.05.1999 (spisová značka N 245 - Městský soud v Praze)

Kapitál společnosti

  • Nadační jmění - 500 000Kč

Účel nadace

" Nadace Železná Opona" podniká v následujících oborech:

  • podpora činností směřujících k lepšímu sociálnímu a společenskému postavení občanů zejména v příhraničních oblastech dotčených fenoménem železné opony
  • získání, uchování a analýza s ním souvisejících jevů a událostí pro další pokolení a soustředění takových intelektuálních prostředků, znalostí a vědomostí bránících svojí silou a autoritou vytváření nových podobných fenoménů nejen v Evropě, ale i v dalších částech světa
  • pochopení příčin vzniku fenoménu železné opony, prostudování jeho následků a předvídání budoucích dějů
  • podpora aktivit a činností, které přispívají k prohlubování tolerance a porozumění mezi jedinci, státy a národy - a tím napomáhání životu , respektujícímu etická a morální pravidla a lidskou důstojnost

Správní rada

Václav Vítovec, fyzická osoba

Vlčtejn 31, PSČ 332 01

funkce: člen správní rady
členství od: 20.05.2009
Ing. Václav Vítovec, fyzická osoba

Plzeň, Měsíční 1030/3, PSČ 301 00

funkce: člen správní rady
členství od: 01.03.2010
Ing. VÁCLAV VÍTOVEC, fyzická osoba

Plzeň-Lobzy, Měsíční 1030/3, PSČ 312 00

funkce: předseda správní rady
členství od: 20.05.2009
ve funkci od: 15.02.2010

Jménem Nadace jedná předseda správní rady samostatně.

Revizoři

Martin Vítovec, fyzická osoba

Plzeň, Měsíční 1030/3

Zřizovatelé nadace,

Ing. VÁCLAV VÍTOVEC, fyzická osoba

Plzeň-Lobzy, Měsíční 1030/3, PSČ 312 00

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 11.05.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.