"Bytové družstvo Boučkova 1816-1821,Praha 6"

ČR - Hlavní město Praha - Praha 6


Sídlo

Praha 6, Boučkova 1816/9, PSČ 162 00

"Bytové družstvo Boučkova 1816-1821,Praha 6" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25777980

Zapsáno: 30.06.1999 (spisová značka Dr 4579 - Městský soud v Praze)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč
  • Základní vklad - 5 000Kč

Předmět podnikání

"Bytové družstvo Boučkova 1816-1821,Praha 6" podniká v následujících oborech:

  • pronájem nemovitostí,bytů a nebytových prostor a pronajímatelem poskytované základní služby zajišťující řádný provoz nemovitostí,bytů a nebytových prostor

Představenstvo

Ing. Tomáš Matějka, fyzická osoba

Praha 6-Břevnov, Boučkova 1818/13, PSČ 162 00

funkce: předseda představenstva
členství od: 29.03.2010
ve funkci od: 29.03.2010
Daniel Přívara, fyzická osoba

Praha 6-Břevnov, Boučkova 1818/13, PSČ 162 00

funkce: místopředseda představenstva
členství od: 29.03.2010
ve funkci od: 29.03.2010
Evžen Průša, fyzická osoba

Praha 6-Liboc, Špotzova 109/27, PSČ 160 00

funkce: člen představenstva
členství od: 29.03.2010
Zuzana Tatíčková, fyzická osoba

Křídla 49, PSČ 592 31

funkce: člen představenstva
členství od: 29.03.2010
Zdeňka Pleskotová, fyzická osoba

Praha 6, Boučkova 1818/13

funkce: člen
Filip Hrbek, fyzická osoba

Praha 6, Boučkova 1821/19

funkce: Člen
Otto Brejcha, fyzická osoba

Praha 6, Boučkova 1816/9

funkce: člen představenstva

Za představenstvo jedná navenek předseda a v době jeho nepřítomnosti místopředseda,případně pověřený člen představenstva.Ostatní členové představenstva mohou jednat pouze na základě písemné plné moci udělené jim představenstvem,s uvedením rozsahu jejich oprávnění.Podepisování se děje tak,že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu družstva připojí svůj podpis předseda či místopředseda a alespoň další dva členové představenstva.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 23.05.2012. Aktualizovat data