"Bytové družstvo Vajdova lO29-lO3O, Praha l5"

ČR - Hlavní město Praha - Praha 15


Sídlo

Praha 15, Vajdova čp lO3O, PSČ 102 00

"Bytové družstvo Vajdova lO29-lO3O, Praha l5" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25791711

Zapsáno: 25.08.1999 (spisová značka Dr 4634 - Městský soud v Praze)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč
  • Základní vklad - 1 500Kč

Předmět podnikání

"Bytové družstvo Vajdova lO29-lO3O, Praha l5" podniká v následujících oborech:

  • zajišťování bytových potřeb členů družstva /dle ust. § 22l odst. l ObchZ a ust. § 2 odst. l ObchZ - nepodnikatelská činnost sloužící výhradně k uspokojování potřeb členů družstva, a to zcela bezplatně/ a nájemníků v souladu s ust. § 4 zák.č. 455/9l Sb.

Představenstvo

Jan Solař, fyzická osoba

Praha 10, Vajdova 1030, PSČ 102 00

funkce: předseda představenstva
Jiří Košík, fyzická osoba

Praha lO, Vajdova 1029, PSČ 102 00

funkce: místopředseda
Zdeňka Lipertová, fyzická osoba

Praha 10, Vajdova 1030, PSČ 102 00

funkce: člen představenstva

Jménem družstva jedná vůči třetím osobám : a/ buď všichni členové představenstva společně , b/ nebo nejméně d v a členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda. Podepisování za družstvo se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu družstva připojí vlastnoruční podpisy s uvedením jména funkce vždy nejméně d v a členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda. K právním úkonům, jejichž výsledkem je závazek přesahující částku 2O tis Kč, je nutný podpis t ř í členů představenstva.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 24.05.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.