"LEPORELO children" o.p.s.

ČR - Moravskoslezský kraj - Havířov


Sídlo

Havířov-Podlesí, Mládežnická 11, PSČ 736 01, neuveden

"LEPORELO children" o.p.s. - detailní informace

Právní forma: Obecně prospěšná společnost
IČ: 25820362

Zapsáno: 07.09.1998 (spisová značka O 36 - Krajský soud v Ostravě)

Předmět podnikání

"LEPORELO children" o.p.s. podniká v následujících oborech:

  • 1. modernizace výchovně vzdělávacího procesu a) přispívání na zakoupení školních pomůcek, doplňkových učebnic a knih určených do školní knihovny b) přispívání na zajoupení a využití audiovizuální techniky
  • 2. pomoc při rozvíjení jazykové výuky a) pomoc při organizování zahraničních zájezdů pro žáky základní školy ZŠ Mládežnická b) přispívání na zakoupení pomůcek pro výuku cizích jazyků
  • 3. tvorba zdravého a estetického životního prostředí a) pomoc při údržbě školního hřiště b) pomoc při údržbě školní zahrady c) příspěvky na dovybavení školní zahrady
  • 4. podpora školních a mimoškolních aktivit žáků a tělovýchovných akcí a) pomoc při organizaci lyžařských zájezdů b) pomoc při organizaci dalších sportovních akcí c) přispívání na úhradu nákladů spojených s organizací tělovýchovných akcí d) organizování sportovních soutěží pro širokou veřejnost
  • 5. podpora a rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků s rodiči žáků a) pomoc při organizování oslav dětského dne b) pomoc při organizování rodinné olympiády c) pomoc při organizaci dětského karnevalu

Správní rada

Mgr. Dagmar Csatová, fyzická osoba

Těrlicko-Dolní Těrlicko, Zelená 90, PSČ 735 42

funkce: předseda správní rady
členství od: 13.03.2008
ve funkci od: 13.03.2008
Mgr. Aleš Kundel, fyzická osoba

Havířov-Podlesí, Mládežnická 1564/11, PSČ 736 01

funkce: člen správní rady
členství od: 13.03.2008
Bc. Kateřina Zechová, fyzická osoba

Havířov-Město, Jaselská 1195/2, PSČ 736 01

funkce: člen správní rady
členství od: 13.03.2008

Za společnost jedná vždy předseda správní rady a jeden člen správní rady a podepisují tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí své vlastnoruční podpisy.

Dozorčí rada

Mgr. Jindřiška Blažková, fyzická osoba

Havířov-Podlesí, Krajní 3/1429, neuveden

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 13.03.2008
Mgr. Kateřina Grygarová, fyzická osoba

Horní Bludovice 466, PSČ 736 01

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 13.03.2008
Pavla Onderková, fyzická osoba

Havířov-Podlesí, Slunečná 1574/10, PSČ 736 01

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 13.03.2008

Zakladatelé obecně prospěšné společnosti

Mgr. Jindřiška Blažková, fyzická osoba

Havířov-Podlesí, Krajní 3/1429, neuveden

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 25.05.2012. Aktualizovat data