"NADACE OTEVŘENÁ DLAŇ"

ČR - Olomoucký kraj - Čechy pod Kosířem


Sídlo

Čechy pod Kosířem, Samota 133, PSČ 798 58

"NADACE OTEVŘENÁ DLAŇ" - detailní informace

Právní forma: Nadace
IČ: 25821555

Zapsáno: 30.09.1998 (spisová značka N 265 - Krajský soud v Brně)

Kapitál společnosti

 • Nadační jmění - 500 000Kč

Účel nadace

"NADACE OTEVŘENÁ DLAŇ" podniká v následujících oborech:

 • financování provozních i investičních nákladů zdravotnických zařízení poskytujících komplexní či specializované služby dětským pacientům
 • financování provozních a investičních potřeb školských zařízení pro zdravotně handicapované děti
 • financování specializovaných dětských uměleckých škol
 • financování specializovaných zařízení poskytujících pomoc dětem při drogových závislostech
 • financování právní ochrany týraných a zneužívaných dětí
 • financování provozních a investičních nákladů kojeneckých ústavů a dětských domovů
 • financování odborných a osvětových akcí souvisejících s ochranou zájmů a práv dětí
 • spolupráce s ústavy a školami pro postižené děti
 • organizování programů pro postižené a opuštěné děti ( soutěže, sportovní odpoledne apod. )
 • spolupráce s rodiči postižených dětí
 • účast na festivalu VIVAT VITAE
 • organizování kulturních akcí jejichž výtěžky budou poskytovány zdravotnickým zařízením či institucím poskytujícím komplexní nebo specializované služby dětským pacientům
 • financování provozních a investičních nákladů veterinárních zařízení poskytujících komplexní či specializované služby
 • financování provozních a investičních nákladů zoologických zahrad
 • financování provozních a investičních nákladů přírodních rezervací
 • financování provozních a investičních nákladů zvířecích útulků
 • financování projektů na záchranu ohrožených druhů živočichů
 • financování odborných a osvětových akcí souvisejících s problematikou ochrany zvířat
 • spolupráce se Zooparkem Kopeček
 • posilování právního povědomí o Zákonu na ochranu zvířat mezi širokou veřejností
 • vytvoření materiálního, personálního, odborného a prostorového zázemí pro zřízení a vedení vlastního zvířecího útulku
 • spolupráce s regionálními médii a občany při vyhledávání opuštěných zvířat
 • spolupráce s ostatními nadacemi stejného nebo podobného zaměření

Firmy na stejné adrese:

Správní rada

Ivana Dostálová, fyzická osoba

Prostějov, Přemyslovka 2496/29, PSČ 796 01

funkce: předseda
Ing. Leopold Dostál, fyzická osoba

Čechy pod Kosířem, Samota 133

ve funkci od: 01.10.2001

Jednání jménem nadace se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu nadace připojí svůj podpis předseda správní rady, nebo dva členové správní rady společně.

Revizoři

Zdeňka Marešová, fyzická osoba

Samotíšky, Akátová 12, PSČ 783 51

stav subjektu: Aktivní
nadační majetek:

Výčet majetku je tvořen finančními prostředky.


Poslední aktualizace dat: 25.05.2012. Aktualizovat data