"Bytové družstvo Kabel 16 Přerov v likvidaci"

ČR - Olomoucký kraj - Přerov


Sídlo

Přerov-Přerov I-Město, Kabelíkova 2762/16, PSČ 750 02

"Bytové družstvo Kabel 16 Přerov v likvidaci" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25826646

Zapsáno: 15.12.1998 (spisová značka Dr 1225 - Krajský soud v Ostravě)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 51 200Kč
  • Základní vklad - 3 200Kč

Předmět podnikání

"Bytové družstvo Kabel 16 Přerov v likvidaci" podniká v následujících oborech:

  • Předmětem činnosti družstva je správa nemovitostí v oblasti organizační a ekonomické, nájem bytových a nebytových prostor a zabezpečování základních služeb, zajišťujících řádný provoz pronajímaných prostor, čímž se rozumí zejména:
  • zajišťování provozu domu, bytu, společných a nebytových potřeb, péče o provoz společných technologických zařízení,
  • zajišťování správy družstva, údržby, oprav, modernizace a rekonstrukce družstevního majetku s vyjímkou vnitřního vybavení bytu, pokud členská schůze nerozhodne jinak,
  • přidělování družstevního bytu a uzavírání příslušných nájemních smluv,
  • uzavírání smluv o nájmu nebytových prostor,
  • služby spojené s bydlením členů družstva,
  • zajišťování splácení kupní ceny a čerpání příspěvků na opravy domu

Představenstvo

Ing. Karel Veškrňa, fyzická osoba

Přerov, Kabelíkova 2762/16

funkce: předseda představenstva
Otto Parduba, fyzická osoba

Přerov, Kabelíkova 2762/16

funkce: místopředseda představenstva
Zdeňka Němcová, fyzická osoba

Přerov, Kabelíkova 2762/16

funkce: člen představenstva

Zastupování: Jménem družstva jedná předseda. V době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsaná písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva. Jeden z těchto podpisů musí být předsedy představenstva.

Likvidace

Ing. Karel Veškrňa, fyzická osoba

Přerov, Kabelíkova 2762/16, PSČ 750 02

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 23.04.2008 č.j.: 30Cm 126/2007-11, které nabylo právní moci dne 23.04.2008, byla společnost zrušena s likvidací. Usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 23.04.2008 č. j.: 30Cm 126/2007-11, které nabylo právní moci dne 28.04.2008, byl jmenován likvidátor.


Poslední aktualizace dat: 25.05.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.