"Péče o ženu", o.p.s.

ČR - Olomoucký kraj - Olomouc


Sídlo

Olomouc-Nová Ulice, I. P. Pavlova 6, PSČ 779 00

"Péče o ženu", o.p.s. - detailní informace

Právní forma: Obecně prospěšná společnost
IČ: 25833821

Zapsáno: 25.03.1999 (spisová značka O 62 - Krajský soud v Ostravě)

Předmět podnikání

"Péče o ženu", o.p.s. podniká v následujících oborech:

  • Podpora odborné úrovně gynekologické a porodnické péče různými formami materiální pomoci, zvyšování vzdělání a budování odborných kontaktů.
  • Podpora bude přednostně zaměřena na následující služby: - finanční podpora vybraných sociálně slabších nemocných, jejichž léčení by nebylo možné hradit z prostředků zdravotních pojišťoven - finanční příspěvky na pořízení materiálů, léčiv, nástrojů, přístrojů, zařízení a vybavení pracovištím gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci - pořádání postgraduálního vzdělávání, pořádání kurzů, seminářů, konferencí a dalších důležitých setkání prospěšných rozvoji oboru porodnictví a gynekologie - rozvoj vybraných perspektivních výzkumných programů včetně klinického testování a zavádění nových léčiv,zdravotnických výrobků, přístrojů a zařízení, které by mohly přispět ke zlepšení gynekologické a porodnické péče - vydávání odborné a výukové literatury v oboru porodnictví a gynekologie

Správní rada

Martina Andrésová, fyzická osoba

Olomouc, Družební 24

funkce: člen správní rady
Ing. Ladislav Doležal, fyzická osoba

Olomouc, Jiráskova 11

funkce: člen správní rady
Prof.MUDr. Milan Kudela CSc., fyzická osoba

Olomouc, Einsteinova 56

funkce: člen správní rady

V běžných záležitostech zastupují členové správní rady společnost navenek samostatně a podepisují se tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti připojí svůj podpis. V případě, že jde o dispozici s majetkem společnosti nebo uzavírání smluv s plněním do Kč 100.000,-(jednostotisíc), jednají společně nejméně dva členové správní rady. V případě, že jde o dispozici s majetkem společnosti nebo uzavírání smluv s plněním Kč 100.000,- (jednostotisíc) a výše, jednají všichni členové správní rady společně.

Dozorčí rada

Viera Petřvalská, fyzická osoba

Olomouc, Jílová 12

funkce: člen
Doc. MUDr. Radovan Pilka PhD., fyzická osoba

Olomouc, tř. Svornosti 34

funkce: člen dozorčí rady
RNDr. Jana Březinová PhD., fyzická osoba

Olomouc, Fischerova 25

funkce: člen dozorčí rady

Zakladatelé obecně prospěšné společnosti

Ing. Ladislav Doležal, fyzická osoba

Olomouc, Jiráskova 11

Prof.MUDr. Milan Kudela CSc., fyzická osoba

Olomouc, Einsteinova 56

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 25.05.2012. Aktualizovat data