"Bytové družstvo Provaznická 41 a 43"

ČR - Moravskoslezský kraj - Ostrava


Sídlo

Ostrava-Jih, Provaznická čp. 939, PSČ 700 30

"Bytové družstvo Provaznická 41 a 43" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25846345

Zapsáno: 09.11.1999 (spisová značka Dr 1313 - Krajský soud v Ostravě)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 51 000Kč
  • Základní vklad - 3 000Kč

Předmět podnikání

"Bytové družstvo Provaznická 41 a 43" podniká v následujících oborech:

  • zajišťování provozu a správy domu jako celku, zabezpečení údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace majetku družstva, především provoz bytů a místností nesloužících k bydlení
  • zajištění služeb spojených s bydlením a realizace úhrad za tyto služby
  • úprava a řešení vztahů mezi družstvem a jeho členy i mezi členy družstva a nájemci bytů v domě
  • uzavírání smluv o nájmu a podnájmu bytů a nebytových prostor

Představenstvo

Tomáš Barčák, fyzická osoba

Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 939/41, PSČ 700 30

funkce: předseda družstva
ve funkci od: 01.11.2008
Soňa Lachmanová, fyzická osoba

Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 940/43, PSČ 700 30

funkce: 1. zástupce, pověřený člen družstva
ve funkci od: 01.11.2008
Bohumila Pírková, fyzická osoba

Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 939/41, PSČ 700 30

funkce: 2. zástupce, pověřený člen družstva
ve funkci od: 01.11.2008

Jednání: Předseda jedná za družstvo navenek, je-li však pro právní úkon, který činí jménem družstva, předepsána písemná forma, podepisuje jej předseda a 1., případně 2. zástupce předsedy (členové pověření členskou schůzí). Stejné pravomoci mají i 1., případně 2. zástupce předsedy (členové pověření členskou schůzí), pokud předsedu družstva v době jeho nepřítomnosti zastupují.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 26.05.2012. Aktualizovat data