"Družstvo Lumír 38 - 42" "v likvidaci"

ČR - Moravskoslezský kraj - Ostrava


Sídlo

Ostrava - Výškovice, Lumírova 42, PSČ 704 00

"Družstvo Lumír 38 - 42" "v likvidaci" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25850229

Zapsáno: 17.01.2000 (spisová značka Dr 1339 - Krajský soud v Ostravě)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 51 000Kč
  • Základní vklad - 1 700Kč

Předmět podnikání

"Družstvo Lumír 38 - 42" "v likvidaci" podniká v následujících oborech:

  • zajišťování úklidů, údržby, oprav a modernizace domu
  • zprostředkování úhrad a úhrada za služby poskytované v souvislosti s bydlením a stanovení a vybírání nájemného
  • zajišťování splácení kupní ceny domu a čerpání příspěvku na opravy domu
  • nájem bytových a nebytových prostor
  • řešení sporů mezi nájemníky v domě, které vznikly v souvislosti s užíváním bytů a nebytových prostor, pokud nenáleží jinému
  • další činnosti, které vyplynou z řádného spravování společného majetku

Představenstvo

Ing. Karel Brudný, fyzická osoba

Ostrava-Výškovice, Lumírova 528/38, PSČ 704 00

funkce: předseda
ve funkci od: 29.02.2012
Miluše Stašková, fyzická osoba

Ostrava-Výškovice, Lumírova 38, PSČ 700 30

funkce: pověřený člen družstva
ve funkci od: 31.03.2008
Ing. Eva Linhartová, fyzická osoba

Ostrava-Výškovice, Lumírova 528/38, PSČ 704 00

funkce: pověřený člen družstva
ve funkci od: 29.02.2012

Jednání: Předseda je oprávněn jednat jménem družstva nevenek ve všech věcech. V době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění jiný, čl. schůzí pověřený člen družstva. Je-li pro právní úkony družstva předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda a další člen pověřený čl. schůzí.

Likvidace

JUDr. Ladislav Piterka, fyzická osoba

Ostrava-Hrabůvka, Dr. Martínka 1377/22, PSČ 700 30

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Právní důvod zrušení: Rozhodnutím členské schůze družstva ze dne 30.4.2012 bylo družstvo zrušeno ke dni 30.4.2012 a vstoupilo do likvidace.


Poslední aktualizace dat: 26.05.2012. Aktualizovat data