"Nadační fond Bezpečí" "v likvidaci"

ČR - Olomoucký kraj - Přerov


Sídlo

Přerov, nám. T.G.M. 13, PSČ 750 00

"Nadační fond Bezpečí" "v likvidaci" - detailní informace

Právní forma: Nadační fond
IČ: 25852604

Zapsáno: 21.01.2000 (spisová značka N 185 - Krajský soud v Ostravě)

Kapitál společnosti

  • Majetkový vklad - 196 717Kč

Účel nadačního fondu

"Nadační fond Bezpečí" "v likvidaci" podniká v následujících oborech:

  • Akumulace finančních prostředků od dárců a jejich poskytování třetím osobám na projekty prevence kriminality, dále na realizaci projektů výchovy a vzdělávání na území okresu Přerov a na věcnou a finanční podporu materiálně technické základny Policie ČR a Městské policii v Přerově.

Správní rada

Mgr. TOMÁŠ VYMAZAL, fyzická osoba

Olomouc, Dobrovského 1157/25, PSČ 779 00

funkce: člen správní rady
Mgr. Marie Plánková, fyzická osoba

Přerov, Svornosti 12

funkce: člen správní rady
Mgr. Ivan Rašťák, fyzická osoba

Přerov, Trávník 12

funkce: člen správní rady
JUDr. Jiří Zlámal, fyzická osoba

Přerov, Trávník 33

funkce: člen správní rady
Mgr. Karla Nováková, fyzická osoba

Lipník n.B., nám. T.G.M. 15

funkce: člen správní rady
JAROSLAV ČERMÁK, fyzická osoba

Přerov-Přerov I-Město, Palackého 1446/30, PSČ 750 02

funkce: místopředseda správní rady
JUDr. JIŘÍ NOVÁK, fyzická osoba

Lipník nad Bečvou-Lipník nad Bečvou I-Město, náměstí T. G. Masaryka 15/24, PSČ 751 31

funkce: předseda správní rady

Jménem nadačního fondu je oprávněn jednat předseda nebo místopředseda správní rady, každý z nich samostatně, přičemž podepisování za nadační fond se děje tak, že k napsanému či natištěnému názvu nadačního fondu připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda správní rady.

Dozorčí rada

Ing. Jaroslav Kazda, fyzická osoba

Přerov, Velká Dlážka 3

funkce: člen dozorčí rady
Mgr. Pavel Vykoupil, fyzická osoba

Lipník n.Bečvou, Zahradní 1247/1

funkce: člen dozorčí rady
JUDr. Tomáš Čejna, fyzická osoba

Přerov, Lančíkových 29

funkce: místopředseda dozorčí rady
PhDr. VLADIMÍR BURSTEIN, fyzická osoba

Lipník nad Bečvou-Lipník nad Bečvou I-Město, Osecká 319/40, PSČ 751 31

funkce: předseda dozorčí rady
Ing. Hana Čermáková, fyzická osoba

Přerov IV, Karasova 1

funkce: člen dozorčí rady
Aloisie Kaďorková, fyzická osoba

Přerov, U Tenisu 19

funkce: člen dozorčí rady
MUDr. Karel Sýkora, fyzická osoba

Přerov, Č.Drahlovského 12

funkce: člen dozorčí rady

Likvidace

JUDr. JIŘÍ NOVÁK, fyzická osoba

Lipník nad Bečvou-Lipník nad Bečvou I-Město, náměstí T. G. Masaryka 15/24, PSČ 751 31

Zřizovatelé nadace,

JUDr. JIŘÍ NOVÁK, fyzická osoba

Lipník nad Bečvou-Lipník nad Bečvou I-Město, náměstí T. G. Masaryka 15/24, PSČ 751 31

Mgr. Karla Nováková, fyzická osoba

Lipník nad Bečvou, náměstí T.G.M. 15

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Nadační fond Bezpečí byl transformován dle § 35 odst. 1 z.č. 227/97 Sb. z Nadace Bezpečí zaregistrované Okresním úřadem v Přerově dne 26.3.1997 pod č.j. NAD 2/1997.

nepeněžitý vklad: nebyl vložen

Právní důvod zrušení: Usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 16.6.2014 č.j. 30 Cm 49/2014-36, které nabylo právní moci dne 4.7.2014, byl "Nadační fond Bezpečí" zrušen s likvidací a byl jmenován likvidátor.


Poslední aktualizace dat: 15.01.2015. Aktualizovat data