"Bytové družstvo Pod Cvilínem F 25 - 28" "v likvidaci"

ČR - Moravskoslezský kraj - Krnov


Sídlo

Krnov, SPC F/27, PSČ 794 01

"Bytové družstvo Pod Cvilínem F 25 - 28" "v likvidaci" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25855697

Zapsáno: 24.04.2000 (spisová značka Dr 1354 - Krajský soud v Ostravě)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 68 000Kč
  • Základní vklad - 1 000Kč

Předmět podnikání

"Bytové družstvo Pod Cvilínem F 25 - 28" "v likvidaci" podniká v následujících oborech:

  • Předmětem činnosti je provoz a správa domů, které jsou v jeho vlastnictví, zejména:
  • Zajištění bezporuchového bydlení, a to zajišťování úklidu, údržby, oprav a modernizaci domu.
  • Zajišťování finančních a právních záležitostí domu, a to splácení kupní ceny domu a čerpání příspěvků na opravy domu, uzavření pojistky na dům a pravidelné placení pojistného.
  • Zprostředkování úhrad a úhrada za služby poskytované v souvislosti s bydlením, stanovení a vybírání nájemného.
  • Nájem bytových a nebytových prostor.
  • Řešení sporů mezi nájemníky v domě, které vznikly v souvislosti s užíváním bytů a nebytových prostor, pokud nenáleží jinému.

Představenstvo

Miroslav Hloušek, fyzická osoba

Krnov, SPC F/25

funkce: předseda družstva
Elemír Poznán, fyzická osoba

Krnov, SPC F/28

funkce: místopředseda družstva
Karel Ovčáček, fyzická osoba

Krnov, SPC F/27

funkce: člen představenstva

J e d n á n í : Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda, případně jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda nebo místopředseda spolu s dalším členem představenstva.

Likvidace

Mgr. Josef Tobiášek, fyzická osoba

Krnov-Pod Cvilínem, Na Dolním pastvišti 742/1, PSČ 794 01

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Rozhodnutím členské schůze ze dne 22.4.2009 bylo rozhodnuto o zrušení družstva s likvidací a jmenování likvidátora Mgr. Josefa Tobiáška.


Poslední aktualizace dat: 26.05.2012. Aktualizovat data