"Družstvo pro správu domu Dr. Šmerala 12"

ČR - Moravskoslezský kraj - Ostrava


Sídlo

Moravská Ostrava a Přívoz, Dr. Šmerala 12, PSČ 702 00

"Družstvo pro správu domu Dr. Šmerala 12" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25859323

Zapsáno: 03.07.2000 (spisová značka Dr 1374 - Krajský soud v Ostravě)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 600Kč
  • Základní vklad - 2 300Kč

Předmět podnikání

"Družstvo pro správu domu Dr. Šmerala 12" podniká v následujících oborech:

  • Předmětem činnosti bytového družstva je provoz a správa bytového fondu a nebytových prostor a hospodaření se společným majetkem družstva, čímž se rozumí zejména:
  • provádění, popřípadě zabezpečování údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace bytových a nebytových objektů pro své členy
  • poskytování služeb, popřípadě zabezpečování jejich plnění spojených s bydlením
  • přidělování družstevních bytů a uzavírání nájemních smluv
  • uzavírání smluv o nájmu a podnájmu nebytových prostor
  • správa společných částí domu

Představenstvo

JUDr. Ing. Jaroslav Majovský, fyzická osoba

Ostrava-Moravská Ostrava, Dr. Šmerala 2317/12, PSČ 702 00

funkce: předseda družstva
ve funkci od: 21.11.2011
Aleš Velčovský, fyzická osoba

Ostrava-Moravská Ostrava, Dr. Šmerala 2317/12, PSČ 702 00

funkce: první pověřený člen družstva
ve funkci od: 21.11.2011
Ing. Ivo Svárovský, fyzická osoba

Ostrava-Moravská Ostrava, Dr. Šmerala 2317/12, PSČ 702 00

funkce: druhý pověřený člen družstva
ve funkci od: 21.11.2011

Jednání: Za družstvo jedná předseda. Předsedu zastupují dva pověření členové družstva, kteří jsou k tomu ve stanoveném pořadí pověřeni členskou schůzí. Právní úkony, pro které je předepsaná písemná forma, podepisuje předseda a další člen pověřený členskou schůzí.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 26.05.2012. Aktualizovat data